ข้าพเจ้านางสาวศิรินาถ สุวรรณทา ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากเเก้วให้ประเทศ) ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคมนี้ ข้าพเจ้าเเละสมาชิกในกลุ่มได้มีการจัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาเเละเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเเละท่านคณบดีที่รับผิดชอบโครงการ เกี่ยวกับปัญหาการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลโนนขวางที่ทางกลุ่มของข้าพเจ้ารับผิดชอบ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับทางกลุ่มในการขอลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้นำในชุมชนต้องเฝ้าระวังเเละป้องกันประชาชนในพื้นที่ รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเเละลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้น้อยที่สุด จึงไม่อยากให้ทางกลุ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพราะกลัวเกิดการเเพร่ระบาดในวงกว้างจนไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นในการลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเเก่ชาวบ้านในตำบลโนนขวางนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเเผนการดำเนินการใหม่ เเละต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น

จากการประชุมกลุ่มสรุปผลการประชุมได้ว่า ในพื้นที่ตำบลที่มีการจัดให้เป็นสถานที่กักตัว รวมถึงโรงพยาบาล มีการขาดเเคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดสถานที่ รวมถึงอาหารเเห้ง น้ำดื่ม เเละมีการเปิดรับบริจาคสิ่งของเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ทางกลุ่มเล็งเห็นถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดโครงการมอบสิ่งของที่จำเป็นต่างๆเหล่านี้ให้เเก่ชุมชนชาวตำบลโนนขวาง เพื่อเป็นการสร้างสารสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนเเละมหาวิทยาลัย ดังคำว่า คนไทยไม่ทิ้งกันค่ะ

อื่นๆ

เมนู