ข้าพเจ้านางสาวศิรินาถ สุวรรณทา ประเภทจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม

เนื่องจากการเเพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีการเเพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นไปได้ยาก ทางกลุ่มจึงมีการลดการลงพื้นที่เพื่อป้องการเเพร่ระบาดของโรค โดยการให้สมาชิกในกลุ่มที่เป็นคนในพื้นที่เก็บข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม ข้าพเจ้าได้มีการเรียนออนไลน์ในระบบของมหาวิทยาลัยเพื่อเก็บชั่วโมง เเละมีการเข้าร่วมประชุมตามที่ทางกลุ่มนัดหมาย เพื่อวิเคราะห์เเละสรุปข้อมูลตามเเบบสอบถามที่รวบรวมมาตั้งเเต่เดือนกุมภาพันธุ์ เพื่อใช้ในการนำเสนอเเก่อาจารย์ที่ปรึกษาเเละร่วมกันเสนอโครงการที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกเเละฟังการนำเสนอผลสรุปการทำงานจากการลงพื้นที่ตั้งเเต่เดือนกุมภาพันธุ์เเละร่วมเเสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่จะใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู