สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวสุธิดา แพงธมล นักศึกษาปฏิบัติงานตำบลโนนขวาง ตามหลักสูตร NSO4 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมนี้ ทางทีมงาน U2T ได้มีการประชุมวางเเผนงาน มีการจัดเตรียมสถานที่ เเละมีการจัดโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์เเก่ชุมชนชาวตำบลโนนขวาง

การจัดกิจกรรมการทำสเปรย์ไล่ยุงจากสมุนไพร ตะไคร้หอม การทำลูกประคบ โดยใช้สมุนไพรในชุมชน

มีกิจกรรมโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้กับทางกลุ่มอาชีพในตำบลโนนขวาง

 

อื่นๆ

เมนู