ข้าพเจ้านางสาวพิลาวัลย์ ศิขินารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 21 พฤษภาคมได้มีการจัดกิจกรรมคืนข้อมูลสู่ผู้นำชุมชนตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในการประชุมครั้งนี้ได้รู้ถึงความต้องการพัฒนาชุมชนในหลายๆด้านเช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ เป็นต้น ผู้เข้าประชุมได้ให้ความร่วมมือในการรับฟังการประชุมและกล้าแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้ทีมงานได้นำไปพัฒนาชุมตำบลปราสาทต่อไป

ข้าพเจ้าและทีมงานร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการดำเนินกิจกรรมนี้ได้มีการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญในชุมชนได้แก่ วัด และตลาด ทางทีมงานได้แจกแผ่นพับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีนโควิด 19

 

ข้อแนะนําเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19

ตรวจสอบร่างกาย
-ไม่อดนอน หลับให้เพียงพอ
-เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และชา-กาแฟ
-ต้องไม่มีอาการไข้ หรืออาการเจ็บป่วย
-สองวันก่อนและหลังฉีด งดออกกําลังกายอย่างหนัก

แจ้งแพทย์ก่อนฉีด
-โรคประจําตัว
-ประวัติการแพ้ยา หรือวัคซีน
-การตั้งครรภ์

สิ่งสําคัญ เพิ่มเติม
-ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม
-บัตรประชาชน วันเวลานัดการฉีดวัคซีน
-รักษามาตรการป้องกัน พื้นฐานอย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
-สวมใส่เสื้อแขนสั้นหรือเปิดบริเวณต้นแขนแขนได้ง่าย
-วันที่ฉีดวัคซีนควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 มิลลิลิตร ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีดสองวันอย่าใช้แขนนั้น อย่าเกร็งยกของหนัก หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่ จะให้รอดูอาการใน บริเวณที่ฉีดระยะเวลาประมาณ 30 นาที
-ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมาก สามารถทานยา พาราเซตามอลขนาด 500 มก. ครั้งละหนึ่งเม็ด ซ้ำได้ถ้าจําเป็น แต่ให้ห่าง 6 ชั่วโมง ห้ามทานยากลุ่มพวก NASIADs เช่น Ibuprofen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
-การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19 ควรห่าง กับวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ อย่างน้อย 1 เดือน
-ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ก็ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้ว ให้กดนิ่งตรงตําแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที

วัคซีนป้องกันโควิด 19 ก็เหมือนกับวัคซีนอื่นๆ ที่ไม่ได้ให้ผลในการป้องกัน 100% ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของวัคซีนและการตอบสนองของแต่ละบุคคล โดยประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้ออยู่ที่ 60-90% แล้วแต่ประเภทของวัคซีน แต่คุณสมบัติสำคัญของวัคซีนโควิด 19 ทุกตัวสามารถลดความรุนแรงของการป่วยหลังการติดเชื้อและการเสียชีวิตได้เกือบ 100% ซึ่งจะทำให้การต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการสูญเสียชีวิตลดลงได้อย่างมาก เพื่อให้การรับวัคซีนได้ประโยชน์สูงสุด และป้องกันหรือลดอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เราจึงจำเป็นต้องเตรียมตัว เตรียมสุขภาพ เพื่อให้พร้อมสำหรับการฉีดวัคซีน

อื่นๆ

เมนู