บทความการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 

ข้าพเจ้า นางสาวชลธิชา ดุจจานุทัศน์ ผู้ปฏิบัติงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ในระหว่างช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ข้าวพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมในช่วง วันที่ 10 เดือนมีนาคมที่ผ่าน โดยการประชุม จะมีการนำจัดนำข้อมูลที่ไปทำการสำรวจมาจากเดือนกุมภาพันธ์ ออกมาสรุปเป็นข้อมูล ที่แสดงให้เห็นผลหรือปัญหาในแต่ละชุมออกมาจากข้อมูลในการทำแบบสำรวจชุมชนที่ผ่านมา ในครั้งนี้นักศึกษาอย่างพวกดิฉันจะรับหน้าที่รอสรุปข้อมูลจาก administrator เพื่อจักทำข้อมูลเชิงสถิติเพื่อเป็นที่ง่ายต่อการเข้าใจและนำเสนอแนวทางในการแก้ไข 

     จากการลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านได้ข้อมูลตามที่ต้องการส่งต่อให้ส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสิถิติเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและนำข้อมูลนี้ไปพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต

อื่นๆ

เมนู