บทความการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน เดือนมิถุนายน

          ข้าวพเจ้า นายนราวิชญ์ ระวันประโคน ผู้ถูกจ้างงานประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด นี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ซึ่งอยู่ในช่วงสัปดาห์โควิด 19 โดยทีมงานปฎิบัติงานชองตำบลปราสาทได้จัดการเดินรณรงค์ไปตามเขตชุมชน เช่น วัด ตลาดนัด เทศบาล ตำบล ศาสากลางหมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากคลุมหน้าเฟสชิว แผ่นพับเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด 19 ให้ความรู้แก่คนในชุมชนและชาวบ้าน ทั้งข้อดีข้อเสียของการฉีดวัคซีน ให้คนในชุมชนมีการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น สอนการลงทะเบียนหมอพร้อม สอนการเตรียมร่างการก่อนการเข้ารับการฉีดวัคซีน เป็นต้น

 

 

 

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564 ในช่วงเช้า และช่วงบ่าย ได้จัดโครงการส่งเสริมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชนหลังการระบาดละลอกใหม่ของ โตวิด-19  โดยครั้งนี้มีการเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มาให้ความรู้เรื่อง โควิด-19

 

ช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมสอนทำหน้ากากคลุมหน้าเฟสชิว โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1. ตัดขอบพลาสติกให้โค้งมน
  2. ติดทเปกาว 2 หน้ากว้าง 1 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว
  3. ตัดโฟมหนา 1 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว
  4. ลอกเทปกาวออก
  5. แม็กซ์เย็บโดยหันด้านนอกออก
  6. ตัดยางยืดขนาด 1 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว
  7. เย็บยางยืดเข้ากับพลาสติก
  8. ติดเทปกาวกระดาษเพื่อความสวยงาม

 

 

 

มีกิจกรรมในการทำสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อให้ความรู้แก่คนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีวิธีการทำ ดังนี้

 

1.เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ปริมาณ 900 มิลลิลิตร

2.ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3-6% ปริมาณ 30 มิลลิลิตร

3.กลีเซอรีน 98% ปริมาณ 36 มิลลิลิตร

4.น้ำกลั่นหรือน้ำ RO ปริมาณ 128 มิลลิลิตร

5.คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

6.บรรจุใส่ขวดสเปรย์ขนาด 50 มิลลิลิตร

 

         ในช่วงบ่าย ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับชุมชนการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยได้แบ่งกลุ่มชาวบ้านและทีมงานปฏิบัติงาน เพื่อทำจิตอาสาพัฒนาชุมชนในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ ก่อนให้เกิดความสามารถคีในหมู่คณะ พัฒนาชุมชนไปในทางที่ดี น่าอยู่อาศัย

 

 

อื่นๆ

เมนู