ดิฉันนางสาวสุชาวดี ศรีนาเมือง ตำแหน่ง กพร (เนื่องจากยังไม่มีรายชื่อลงปฏิบัติงานสำนักงานใดจึงลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย) ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  วันที่ 31 มีนา 2564คม ประชุมหารือการปฏิบัติงาน ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ทางด้านการคิดวิเคราะห์ แนวทางการจัดเขียนโครงการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขตตำบลปราสาท อีกทั้งยังมีชี้แนะแนวทางการต่อยอดความรู้ให้แก่คนในชุมชน

ในเดือนถัดมาผู้ปฎิบัติงานได้ร่วมกันปรึกษาเพื่อเขียนโครงการที่จะเป็นโครงการที่สำคัญแก่ชุมชนและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยวิเคราะห์จากกลุ่มอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน จึงพบโครงการที่สำคัญๆของชุมชนได้ 4 โครงการ ได้แก่

1.โครงการตลาดสินค้าผักสวนครัว

2.โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมไทย

3.โครงการผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก

4. โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

จากโครงการทั้ง 4 โครงการผู้ปฏิบัติงานร่วมกันคิดวิเคราะห์จากข้อมูลภายในเขตตำบล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาพัฒนาเขตตำบล

 

อื่นๆ

เมนู