ข้าพเจ้านายเอกภาพ ตราศรี ประเภทนักศึกษาตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2564 ณ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การลงสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลที่บ้านดอมไม้งามและบ้านตะโกตาเนตร ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ลงสำรวจเกี่ยวกับเกษตรกรในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น ร้านค้าในท้องถิ่น ฯลฯ

เกษตรกรในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะลงไม่เกิน 18 ไร่  รายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 50000 บาทต่อปี ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เกษตรส่วนใหญ่กำลังไถ่นาเตรียมที่จะหว่านข้าวกัน ส่วนสัตว์เลียงในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นวัว และควาย ร้านอาหารจะเป็นร้านขนาดเล็กขายอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวและส้มตำ แหล่งน้ำในท้องถิ่นในแต่หมู่บ้านมีมากน้อยต่างกันส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ในการทำเกษตรและใช้ในการอุปโภค

ในการลงสำรวจข้อมูลครั้งนี้จะส่งข้อมูลให้ส่วนกลางและนำข้อมูลนี้ส่งกลับไปยังชุมชน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านบ้านดอนไม้งามและบ้านตะโกตาเนตรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู