ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ พิมพ์วัน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

                                                                           

เมื่อวันที่ 12 พฤษจิกายน  2564  ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน โดยการจัดโครงการในครั้งนีี้ ได้เน้นการให้ความรู้กับชาวบ้าน.ในชุมชลเกี่ยวกับหลักการเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงกุ้งฝอย การเลี้ยงกบในกระชังบก ซึ่งมีชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมประมาณ 30 คน วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และขั้นตอนการจัดการเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ โดยได้พูดถึงแนวทางการเลี้ยงกุ้งฝอยในกระชังบก

 

วิธีการเลี้ยงกุ้งฝอย

  • สำหรับการเพาะเลี้ยงในกระชัง หรือ เลี้ยงในบ่อดิน ถ้าบ่อไม่ได้เลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำชนิดอื่นมาก่อน ก็ให้เตรียมบ่อโดยการใส่ปุ๋ยคอกลงไปในบ่อดิน ประมาณ 30-50 กก ต่อบ่อโดยใส่น้ำไม่ให้สูงเกิน 30 เซนติเมตร พักไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ จนปุ๋ยคอกเริ่มเป็นสีเขียวเหมือนตะไคร่น้ำค่อยใส่น้ำเข้าไปให้เต็มบ่อ แล้วให้หาพืชน้ำมาลงในบ่อ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติมากที่สุด
  • ระยะเวลาในการจับกุ้งฝอยเพื่อจำหน่าย ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนก็สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงได้แล้วค่ะ การเลี้ยงในบ่อดินหรือตามสวนต่างๆจะสามารถ ให้จำนวนการขยายพันธ์ุได้มากกว่าการเลี้ยงในบ่อปูนเพราะมีพื้นที่มากกว่า อาหารกุ้งฝอยที่เลี้ยงในบ่อดิน สามารถให้ได้แบบเดียวกันกับการเลี้ยงในบ่อปูน
  •  ราคาของกุ้งฝอย ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมล่ะ 200-400 บาท ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่งทีเดียว

               กุ้งฝอยนอกจากจะเลี้ยงเพื่อนำมาปรุงเป็นอาหารที่ยอดฮิต อย่างกุ้งเต้น หรือเรียกกันแบบสวยๆอย่างกุ้งโคโยตี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเมนูที่นิยมกันนำไปรับประทาน และสำหรับเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมหรือรายได้หลักแล้ว การเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากทีเดียว เนื่องจากว่า ต้นทุนและการดูแลไม่มากเหมือนกับกุ้งชนิดอื่น และยังเป็นที่ต้องการทางตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นอาหารแล้ว ยังสามารถนำไปจำหน่ายเป็นอาหารของสัตว์น้ำได้อีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู