ข้าพเจ้านางสาวสุภาพร พาลพล  ผู้ดำเนินการ ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

         วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ตำบลปราสาทประสบกับฝนและลมอย่างรุนแรง เมื่อช่วงเวลาประมาณ 19.00 น.  ทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านบางส่วนได้รับเสียหายหลายราย เช่น หลังคาปลิว กระเบื้องที่มุงหลังหาแตกบ้าง ซึ่งชาวบ้านเล่าว่าไม่เคยประสบกับลมรุนเเรงอย่างนี้มาก่อน ชาวบ้านบางคนต้องอาศัยนอนกับบ้านของเพื่อนบ้าน เนื่องจากบ้านหลังคารั่วจนไม่มีที่หลบได้  ชาวบ้านที่ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายได้ถ่ายรูปและนำส่งให้ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อที่จะขอรับการเยียวยาจากทางรัฐ

                 

                   คณะผู้ดำเนินงานได้มีการประชุมออนไลน์เพื่อเป็นการชี้แจงงานที่จะทำต่อไป โดยได้แบ่งงานและอธิบายการดำเนินงานเพื่อเป็นการเข้าใจให้ตรงกัน และเดือนนี้ได้มีการเดินสำรวจเพิ่มเติมอีกด้วย ตามแบบสำรวจ CBD

 

อื่นๆ

เมนู