กระผมนายจักรพันธ์ นิธิณัฐนันท์ ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 กระผมและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เดินทางไปศึกษาดูงาน บ้านเลขที่  239 หมู่ 6 บ้านโคกเมือง ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ร่วมกับโครงการที่จะจัดขึ้น จากการศึกษาดูงานทราบได้ว่า กว่าจะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินได้นั้น จะต้องเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังหรือจะทำในพื้นที่ที่ใช้ในการทำการเกษตร

รูปอบรมธนาคารน้ำใต้ดิน

 

ในวันที่ 4 กันยายน 2546 กระผมได้มีการจัดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อชุมชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดินและลงสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดจุดของการทำธนาคารน้ำใต้ตินในชุมชน

 

ในวันที่ 5 กันยายน 2546 กระผมได้มีการลงพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อสำรวจจุดในการทำธนาคารน้ำใต้ดินของแต่ละหมู่บ้านได้แก่ บ้านบุ บ้านมะขามป้อม บ้านสะแก และ บ้านกะนัง โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนของบ้านกะนัง ซึ่งจะทำในจุดที่มีน้ำท่วมขัง

รูปอบรมธนาคารน้ำใต้ดิน

ในวันที่ 12 กันยายน 2546 กระผมได้ติดตามผลของการทำธนาคารนำใต้ติดของบ้านกะนัง จะพบว่า การทำธนาคารน้ำใต้ดินน้ำมีผลดีเป็นอย่างมาก ในจุดที่มีน้ำท่วมขังนั้นแห้งไม่มีน้ำท่วมขังอีก และยังทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นจากน้ำที่ขัง

 

อื่นๆ

เมนู