1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
  4. NS05-แนวทางการดำเนินงานด้านการผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอ และความต้องการการแปรรูปสินค้าจากผลิตภัณฑ์ผ้าในชุมชน

NS05-แนวทางการดำเนินงานด้านการผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอ และความต้องการการแปรรูปสินค้าจากผลิตภัณฑ์ผ้าในชุมชน

ข้าพเจ้านางสาวอัจฉริยาภรณ์  แสงอ่อนตา ประเภทนักศึกษา ทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการ ทำให้ข้าพเจ้าทราบถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าทอมือ  แต่คนในชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการยกระดับสินค้า ความต้องการด้านการแปรรูปสินค้าจากผ้าไหม ผ้าฝ้ายจึงไม่นิยมในชุมชน เพราะการจำหน่ายเป็นผืนได้ราคาสูงกว่า และยังมีปัญหาเรื่องของตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ และขาดเครือข่ายทางอาชีพที่เข้มแข็ง แต่ก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้างตามโอกาส มีการสั่งให้ผลิตขึ้น แต่ก็ยังเป็นการดำเนินงานเป็นส่วนบุคคล

ดังนั้น ข้าพเจ้าและทีมงาน จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ สู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับขึ้น ณ ศาลากลางหมู่บ้านขาม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมายกระดับแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างส่งเสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชนตำบลปราสาท  โดยภายในโครงการนั้นมีการจัดทำ

  1. หมวก Bucket จากผ้าใช้ได้ 2 ด้าน
  2. กระเป๋า Bucket Bag จากผ้าใช้ได้ 2 ด้าน
  3. กระเป๋าสตางค์แบบมีฝาและแบ่งช่องด้านในกระเป๋า

อื่นๆ

เมนู