ข้าพเจ้า นายเบญจรงค์ แต้มสี ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาทได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามผลการจัดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในพื้นที่บ้านบุ หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากได้จัดการอบรมและให้ความรู้ให้กับชาวบ้านในวันที่ 4-5 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดที่ได้จัดทำขึันนั้นสามารถช่วยระบายน้ำและลดการท่วมขังของน้ำได้มาก ซึ่งเป็นการลดการเน่าเหม็นของน้ำและลดแหล่งเพาะพันธ์ของลูกน้ำยุงลายเป็นอย่างดี ซึ่งชาวบ้านมีความพอใจเป็นอย่างยิ่งกับโครงการนี้

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ปัญหาและอุปสรรค : ปัญหาที่พบในการติดตาม คือ การที่ขุดหลุมที่มีขนาดเล็กและตื้นเกินไปในพื้นที่ที่มีน้ำไหลมามากทำให้การระบายน้ำช้าและใช้เวลานานหลายวันในการระบาย ส่วนมากจะเป็นการขุดตามช่องระบายน้ำของหมู่บ้าน

ไม่มีคำอธิบาย

 

อื่นๆ

เมนู