ข้าพเจ้านางสาวบุณฑริกา  เชษรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้มีการเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับโครงการในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เป็นโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จัดทำขึ้นเพื่ออบรมเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม หรือผ้าฝ้าย เพื่อให้ชาวบ้านได้นำไปต่อยอดและมีรายด้ายเสริมจากการจัดทำโครงการผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

โครงการวันที่ 17 ตุลาคม 2564

โครงการวันที่ 17 ตุลาคม 2564

โครงการวันที่ 17 ตุลาคม 2564

รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดินที่จัดขึ้นในวันที่ 4 และ 5 กันยายน 2564

ภายหลังจากการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน มาแล้ว 1 เดือน ข้าพเจ้าได้มีการลงพื้นที่เพิ่มเติม โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนของบ้านกะนัง หมู่ 6  ซึ่งจากการลงพื้นที่และติดตามผลของการทำธนาคารนำใต้ติดของบ้านกะนัง หมู่ 6  จะพบว่า การทำธนาคารน้ำใต้ดินน้ำได้ผลดีเป็นอย่างมาก ในจุดที่มีน้ำท่วมขังนั้นแห้งไม่มีน้ำท่วมขังอีก และยังทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็น ในส่วนที่ได้ดำเนินการในครัวเรือน ก็ได้รับผลดีเช่นกัน

ติดตามผลสำรวจธนาคารน้ำใต้ดิน

ติดตามผลสำรวจธนาคารน้ำใต้ดิน

อื่นๆ

เมนู