ข้าพเจ้านายจักรกริศน์ จันทร์ดำ ประเภทประชาชนตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนบริหารจัดการตนเองภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อความรักแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจอาชีพเสริมในชุมชนตำบลปราสาท ข้าพเจ้าได้พบหนึ่งในอาชีพที่น่าสนใจ นั่นคืออาชีพการเลี้ยงไก่ชน ทั้งการเลี้ยงเพื่อเกมกีฬา และเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์จำหน่าย

สำหรับอาชีพการเลี้ยงไก่ชนไม่เพียงแค่เลี้ยงเพื่อความสนุกแต่อย่างเดียว หากแต่เป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถเลี้ยงปากท้องให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

จากที่ข้าพเจ้าได้สำรวจในหลายๆพื้นที่ของตำบลข้าพเจ้าได้พบว่ามีหลายครอบครัวที่ยึดถืออาชีพนี้เป็นอาชีพเสริม และโดยส่วนมากนั้นจะเป็นครอบครัวที่มีอาชีพหลักอยู่แล้ว

อื่นๆ

เมนู