ข้าพเจ้านางจำเรียง สุวรรณรัมย์ ประเภท ประชาชน

ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัยมหาวิทยาลัย) สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจหมู่ 15 บ้านกะชายน้อย ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ จากข้อมูลที่ได้สำรวจพบว่าชุมชนได้มีอาชีพเสริมหลังจากการทำนาคือปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เริ่มจากการ เขาใช้ในครัวเรือนต้องมาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานประเพณีต่างๆเช่นงานแต่งงานใช้เป็นเครื่องแต่งตัวของเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช้เป็นของไหว้สำหรับญาติฝ่ายชายในงานแต่งงานงานบวชใช้แต่งตัวนาครวมถึงงานบุญงานประเพณีต่างๆผู้คนจะแต่งตัวด้วยผ้าไหม การสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณภาพของผ้าทอมือ จากเส้นใหญ่ ที่ต่างกันจะให้ผลผลิต ในผลิตภัณฑ์ผ้าที่แตกต่างกันผ้าทอมือ จะเป็นงานฝีมือแบบดั้งเดิมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนที่เป็นมรดกและเห็นอัตลักษณ์งานหัตถกรรมผ้าทอมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ชัดเจน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่มีในชุมชน ก็คือยังไม่มีตลาดรองรับ การผลิตเส้นไหมหน้าฝนจะทำให้มีอุปสรรคเพราะว่าทำให้ตัวไหมเน่าเส้นไหมไม่ได้มาตรฐานตามที่เราต้องการ ทำให้ ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานพัฒนาชุมชน คือโครงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน เข้ามามอบเส้นใหม่ให้เพื่อให้ได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าหมู่ 15 บ้านกะชายน้อยมีกลุ่มทอผ้าไหมขึ้นและได้มอบลายพระราชทานลายของเจ้าหญิงสิริวัณวลี ซึ่งลักษณะเป็นตัวเอส

 

อื่นๆ

เมนู