ข้าพเจ้า นางสาวกัญชพร คำศรี ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัยมหาวิทยาลัย) สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจอาชีพเสริมของคนในพื้นที่ บ้านกะชายใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ อาชีพที่ชาวบ้านทำ คือ การเลี้ยงวัว ควาย การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม       การทอผ้า

การใช้ผ้าไหมมาทำเป็นเสื้อผ้าไทย การทำผ้า    สโหรง ผ้าขาวม้า ผ้าถุง เป็นต้น การทอผ้าสร้างรายได้ให้กับครอบครัว มีการนำไปใช้ในส่วนร่วม ในงานประเพณีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน ใช้สวมเพื่อแต่งตัวของเจ้าบ่าวเจ้าสาว ใช้เป็นของไหว้สำหรับญาติฝ่ายชายในงานแต่ง  งานบวช รวมถึงงานบุญงานประเพณี ต่าง ๆ ต้องอาศัยฝีมือและความรู้ความชำนาญของผู้ทอเป็นอย่างมาก ผู้คนจะแต่งตัวด้วยผ้าไหม ซึ่งจะมีลวดลายของผ้าไหมนั้น ที่แตกต่างกัน  อีกทั้งยังสามารถนำดักแด้ มาขายได้อีก กิโลกรัมละ 100 บาท  การเลี้ยงไหมใช้เวลาไม่นาน ใช้เวาลาประมาณไม่เกินหนึ่งเดือน จึงทำให้ในเวลาหนึ่งปีสามารถเลี้ยงได้

ปัญหาและอุปสรรค                                                 ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ  การเลี้ยงไหมในฤดูฝนมักประสบปัญหาอากาศร้อนและฝนตกหนัก อุณหภูมิ และความชื้นสูง ทำให้เกิดเชื้อโรค หนอนไหมอ่อนแอและตาย                                               อุปสรรค คือสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ออเดอร์จากลูกค้าลดลง และรายได้ขาดหายไป

อื่นๆ

เมนู