ข้าพเจ้า นางสาวมาลิสา ปัญจาศิริ ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านดอน หมู่ที่ 5 ด้พูดคุยกับชาวบ้านและชาวบ้านได้ กล่าวว่า การทอผ้าไหมนั้นมีมาตั้งแต่ สมัยปู่ ย่า ตา ยาย โดยไม่ทราบว่า ใครคือผู้ริเริ่มการทอผ้า

ในการทอผ้านั้นขั้นตอนแรก คือ การเลี้ยงไหม การสาวไหม สาวหลอก สาวออกมาเป็นเส้น ซึ่งมีอยู่ 3ชนิด คือ ไหมหัว ไหมกลาง ไหมน้อย ต่อมาได้ทำการนำเอาไหมมาฟอกสี ย้อมสี แล้วนำมากวักใส่อัก เอามาเข้าฟืนทอ ได้มาเป็นรูปประพรรณ เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าสโหรง ผ้าถุง เป็นต้น

ในการทอผ้าแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับลูกค้าที่สั่งซื้อ ซึ่งมีความชอบที่ไม่เหมือนกัน รวมทั้งช่วงอายุก็มีความเกี่ยวข้องอีกด้วย ส่วนมากผู้สูงอายุที่นิยมกันมาก คือ ผ้าหางกระรอก เพราะเป็นผ้าทอโบราณมีลวดลายเรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความประณีตและงดงาม เพื่อเป็นการจำหน่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือน โดยมีการทอผ้าไหมตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนได้ตัวผ้าที่เป็นผืน ซึ่งลวดลายของผ้าไหมนั้นมีหลากหลายที่แตกต่างกันไป

การทอผ้าไหมนั้น ต้องอาศัยฝีมือและความรู้ความชำนาญของผู้ทอเป็นอย่างมาก การทอผ้าไหม เป็นงานศิลปะและเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านสืบทอดความรู้ คิดค้นการทอผ้ามาตั้งแต่ดั้งเดิมและคนที่ทำแต่ละขั้นตอนนั้นจะมีความแตกต่างกัน ความสามารถในการทอ การสอดกระสวย ความแรงของการกระทบ หรือการฟัด

ทำให้ได้สีเข้ม-อ่อน ต่างกัน การเรียงเส้นไหมให้ตรงจะแสดงถึงความชัดและความชำนาญของผู้ทอแต่ละคน อากาศ อุณหภูมิ อารมณ์ความรู้สึกของผู้ทอ สิ่งเหล่านี้มีผลกับความสวยงามของผ้าผืนนั้น จึงทำให้ผ้าทอมือแต่ละผืนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

                         

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู