ความเป็นมาแต่เดิมของตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเปลี่ยนจากกิ่งอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปีพ.ศ.2538 โดยแต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มีจำนวน 18 หมู่บ้าน ซึ่งการตั้งชื่อตำบลว่าตำบลปราสาทนั้น เพราะเคยมีโบสถ์เก่าทำจากหินศิลาแลง แต่ตอนนี้โบสถ์ได้พังทลายลงและไม่มีการบูรณะขึ้นมาใหม่เจ้าอาวาสในสมัยนั้นเลยได้ให้ชาวบ้านทำการรื้อถอนและสร้างโบสถ์แบบสมัยใหม่ขึ้นมาแทน ในปัจจุบันในตำบลปราสาทเคยมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่เพียงแต่หยุดชะงักไปและไม่มีการดำเนินโครงการต่อเพราะไม่มีการประชาสัมพันธ์และการจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์


ต่อมาในส่วนของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจากแหล่งสำคัญที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่บ้านสะแกหมู่17 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการโคกหนองนาโมเดลร่วมกับสวนหมากที่มีอยู่ก่อน จึงจะนำมาพัฒนาเป็นแหล่งทีองเที่ยวเรียนรู้เชิงการเกษตรเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นภายในตำบลปราสาทของเรา

ถัดจากส่วนโครงการโคกหนองนาโมเดล ประมาณ 800 เมตรจะเป็นหนองกะโตวา ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร อุดมสมบูรณ์ ไปด้วย กุ้งหอยปูและปลาหลากหลายสายพันธุ์ จัดว่าเป็นห่วงโซ่อาหารชั้นดีทำให้มีการรวมตัวของนกกระยาง ทำให้เกิดทัศนียภาพธรรมชาติอันสวยงามเหมาะแก่การเที่ยวชม ทั้งยังมีต้นไม้ล้อมรอบ ทำให้เกิดอากาศบริสุทธิ์สดชื่น ในบริเวณพื้นที่มีความเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจดื่มด่ำไปกับธรรมชาติอย่างที่สุด    

นอกจากนี้ยังมีมันเทศพันธุ์ช็อคโกแลตที่มีรสชาติหวาน     มีความโดดเด่นประจำตำบลปราสาท  มีพื้นที่การเพาะปลูกบริเวณโคกพลับพลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก เนื้อที่กว่า 100 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านกะนัง หมู่ 6 โดยมีช่วงเวลาการปลูกและเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูหนาวจัดจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ20 บาทส่วนผลผลิตทางการเกษตรจะอยู่ที่เฉลี่ยไร่ละ 1 ตัน เป็นต้น

มันเทศเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน มีรสหวาน มีเนื้อในหลากสีสันตามสายพันธุ์ เช่น สีส้ม สีขาว สีแดง สีเหลือง หรือสีม่วง เป็นต้น ในมันเทศมีเอนไซม์ที่สามารถเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลได้ โดยมันเทศจะมีรสหวานยิ่งขึ้นเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานหรือนำไปปรุงอาหาร  วิธีประกอบอาหารส่วนใหญ่ที่คนนิยม คือ นำไปต้ม นึ่ง อบ หรือทอด มีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลาย อุดมไปด้วยแหล่งอาหารสำคัญ เช่น คาร์โบไฮเดรต เส้นใยอาหาร วิตามิน เอ วิตามิน ซี แคลเซียม โพแทสเซียม และสารต้านอนุมูลอิสระเบต้าแคโรทีน ทำให้มีความเชื่อว่า มันเทศอาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และอาจรักษาหรือป้องกันโรคบางชนิดได้

และยังมีสวนพุทรานมสดในสวนฝรั่งของคุณยายกวน        ที่มีหนึ่งเดียวในตำบลปราสาท ตั้งอยู่เส้นหลังโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรหมู่ 10  มีพร้อมด้วยพืชผลทางการเกษตรหลากหลายชนิด เช่น กล้วยหอม มะละกอ มะนาว พริก ผักหวาน และพืชผักชนิดต่างๆอีกหลายชนิด สามารถติดต่อเข้าชมเพื่อเรียนรู้ข้อมูลทางการเกษตรกับเจ้าของสวนได้อีกด้วย

พุทรานมสด เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพุทราสายพันธุ์ฮันนี่ จากประเทศใต้หวัน กับพุทราพันธุ์ดกพิเศษ จากประเทศ อินเดีย เจริญเติบโตได้ดี ทั้งที่ดอนและที่ราบลุ่ม ยกเว้น พื้นที่เป็นดินเหนียวหรือดินทราย ให้ผลดก ลูกโต หวาน กรอบ ลักษณะผลวงรี ผิวเปลือกสีเขียว คล้ายผลแอปเปิ้ล

ทั้งผลพุทราและผลฝรั่งจัดว่าเป็นผลไม้ทึ่มีวิตามิน C สูงมาก ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและต้านอนุมูลอิสระ มีเส้นใยอาหารสูง ช่วยในการขับถ่าย ผลมีรสหวาน มันและฝาด ช่วยบำรุงร่างกาย แคลเซียมในพุทราช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุน

   จึงนับได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ทางด้านการเกษตรของตำบลปราสาทนั้นสามารถชื่นชมได้ทั้งสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่มีความสวยงาม เรียนรู้วิธีการปลูกรวมถึงการดูแลรักษาจนกระทั่งการเก็บเกี่ยวพืชผักผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการดีต่อร่างกาย และยังสามารถนำวิธีการหรือขั้นตอนการเกษตรต่างๆนำไปปรับใช้ในพื้นที่เพาะปลูกของตนเองและนำไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรอื่นๆได้

 

 

อื่นๆ

เมนู