ข้าพเจ้านางสาวสโรชา คะเชนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

         กลุ่มอาชีพในชุมชน ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่มีในชุมชน (กลุ่มอาชีพผ้าไหม)

                                                              

เป็นกลุ่มอาชีพการทอผ้าไหม จากข้อมูลการสำรวจชุมชนบ้านกะชาย กลุ่มอาชีพในชุมชนคือ กลุ่มผ้าไหม เป็นการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านในชุมชนเพื่อสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนแต่ละครัวเรือน มีการดำเนินการมาหลายปี แต่ก็มีการหยุดดำเนินการเนื่องจากปัญหา อุปสรรคในหลายๆด้าน จึงทำให้หยุดไป แต่พอมา ปี 2564 ได้มีการรวมกลุ่มกันใหม่อีกครั้ง มีสมาชิกในกลุ่ม 20 คนโดยมีพัฒนาชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อน เป็นโครงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ได้มีการนำไหมมาให้กลุ่มในชุมชน ชุมชนที่ได้ไหม มี บ้านกะชาย , บ้านนาล้อม และบ้านขาม แต่โดยหลักๆคือกลุ่มบ้านกะชายก็ได้มีกลุ่มคนที่ทำผ้าไหมฝีมือที่เก่งหลายคน สามารถทำได้หลายรูปแบบ เพียงแค่มีแบบมาให้ก็สามารถทำให้ได้ทันที

คนในกลุ่มส่วนใหญ่จะทำเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่เลี้ยงหนอนไหม, สาวไหม, มัดลาย ไปจนถึงการ ส่วนใหญ่จะนิยมทำตามออเดอร์ตามที่ลูกค้าอยากได้ โดยปกติจะขายได้ดีในช่วงที่มีงานมงคล เช่นงานแต่งงาน จะขายดีมาก เพราะแต่ละงานคนจะหาซื้อไม่ต่ำกว่า 5-6 ผืน หรือคิดเป็นเงินประมาณ 10,000 – 20,000 บาท แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดตอนนี้ ไม่สามารถจัดกิจกรรมในส่วนนี้ได้ จึงทำให้รายได้ขาดไปบ้าง แต่คนในกลุ่มก็ยังคงทำต่อเนื่อง เป็นการทำเก็บไว้ เพื่อไว้ขายให้ลูกค้าบางกลุ่มที่ต้องการใส่ผ้าไหมหรือต้องการนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า ไว้ใส่ไปวัด

หนอนไหม

ปิดให้มิดชิดไม่ให้แมลงเข้าไปรบกวนหนอนไหมได้

รังไหม

ผลงานผ้าไหมบ้านกะชาย

ปัญหา                                                                              ในส่วนของปัญหาที่พบจะเป็นการเลี้ยงหนอนไหม ซึ้งตัวหนอนไหมจะตายง่าย ไม่ว่าจะเป็นเพราะอากาศที่ชื้นหรือร้อน หรือมีสิ่งมารบกวนต่างๆทำให้เกิดการตายง่าย จึงทำให้บางครั้งเลี้ยงไหมไม่พอ จึงต้องซื้อเส้นไหมจากที่อื่นที่มีราคาสูงกว่าการเลี้ยงไหมเอง จึงทำให้การทำผ้าไหมมีราคาที่สูงขึ้นไปอีก การย้อมสีไหมก็ยังเป็นปัญหาบางทีสีอาจไม่ติด หรือติดแต่ได้สีที่ไม่ตรงตามที่ต้องการ

 

อุปสรรคการดำเนินงานที่มีในชุมชน                        อุปสรรคส่วนมากจะเป็นเรื่องการสื่อสารของคนในกลุ่ม ซึ่งยังไม่ค่อยเปิดใจรับโอกาสจากภายนอกมากนัก ไม่ค่อยสะดวกออกไปอบรมหรือร่วมกิจกรรมภายนอก จะสะดวกแค่เวลาที่มีกิจกรรมในหมู่บ้าน เพราะแต่ละคนมีความจำเป็นที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างๆได้ ไม่ว่าจะครอบครัว หรือสิ่งต่างๆ เรื่องนี้จึงยังเป็นอุปสรรคของชุมชน และไม่สะดวกที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม เพราะถึงไม่แปรรูป ชาวบ้านก็สามารถขายได้ และอุปสรรคที่เพิ่มมาช่วงนี้คือโรคระบาด COVID-19 ทำให้รายได้ทุกอย่างลดลงไป

โดยภาพลักษณ์บ้านกะชาย ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน มีจุดเด่นเรื่องผ้าไหม เพราะเป็นชุมชนที่เก่งและสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในภายภาคหน้า สามารถทำรายได้ให้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู