ข้าพเจ้านางสาวศิริลักษณ์ หานะพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

 

ประชาชนในชุมชนตำบลปราสาทส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร และในช่วงเว้นว่างจากการทำเกษตรกรรมของแต่ละคนมีอาชีพเสริมแตกต่างกันออกไป เช่น ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น แต่ที่ทำเป็นกลุ่มอาชีพคือ อาชีพทอผ้าไหม การลงสำรวจอาชีพเสริมในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทางทีมปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านกะชาย กลุ่มอาชีพในชุมชนคือ กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม เป็นการรวมกลุ่มกันของคนในหมู่บ้านเพื่อสร้างรายได้ให้แต่ละครัวเรือน แต่ต้องยุติการดำเนินการไปเนื่องจากปัญหาในหลายๆด้าน ต่อมาในปี พ.ศ.2564 พัฒนาชุมชนได้นำโครงการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ได้มีการนำไหม และลวดลายใหม่ๆมาให้กับกลุ่มในชุมชน และมีสมาชิกในกลุ่ม 20 คน โดยส่วนใหญ่สมาชิกในกลุ่มจะทำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่เลี้ยงหนอน,สาวไหม,มัดลาย ไปจนถึงการทอ การทอผ้าไหมของกลุ่มบ้านกะชายจะเป็นการทอผ้าไหมตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง ผ้าไหมแต่ละผืนราคาไม่ต่ำกว่า 2000 บาท ส่วนใหญ่จะขายดีในช่วงมีงานมงคล เช่น งานแต่ง เป็นต้น 

อุปสรรค 

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ออเดอร์จากลูกค้าลดลง เนื่องจากจัดกิจกรรมไม่ได้ ทำให้รายได้ในส่วนนี้ขาดหายไปบ้าง 

ปัญหา

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ การเลี้ยงหนอนไหมนั้น ตัวหนอนไหมมักจะตายได้ง่าย ไม่ว่าจะด้วยอากาศ เช่น อากาศชื้นมากเกินไปหรือร้อนมากเกินไป และสิ่งแวดล้อมต่างๆที่รบกวนการเจริญเติบโตของตัวหนอนไหม ทำให้บางครั้งไหมอาจจะไม่พอต่อการผลิต และการย้อมสีเส้นไหม บางสีย้อมไม่ติด บางสีอาจจะติดแต่เกิดสีเพี้ยนขึ้น 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู