ข้าพเจ้านางสาววรรณวิสา  พูลกิ่ง ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากที่ข้าพเจ้าและทางทีมงานได้จัดโครงการ “สร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรในชุมชน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยแล้วนั้น ข้าพเจ้าได้ดำเนินการติดตามผลหลังจากการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ดังนี้

1. จากการติดตามผลหลังการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในครัวเรือนของชุมชนพบว่า น้ำที่เคยท่วมขังในบริเวณท่อน้ำทิ้งของครัวเรือนมีการดูดซึมน้ำเป็นอย่างดีและเห็็นผลอย่างมีประสิทธิภาพในการทำให้น้ำไม่ขัง ไม่ส่งกลิ่นเหม็นของน้ำเน่าในบริเวณครัวเรือน ซึ่งในช่วงที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินเป็นช่วงของฤดูฝนและทำให้เห็นผลได้อย่างชัดเจนว่าน้ำสามารถซึมลงในบ่อธนาคารน้ำใต้ดินได้เป็นอย่างดี

2.การเลือกพื้นที่ขุดธนาคารน้ำใต้ดินนั้น ต้องเลือกในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและใช้งานได้จริงเห็นผลได้ชัดเจน เช่น บริเวณหลังห้องน้ำในแต่ละครัวเรือน ท่อน้ำทิ้ง หรือบริเวณที่เวลาฝนตกลงมาแล้วมีน้ำท่วมขังและไหลผ่านตลอด เพราะว่าธนาคารน้ำใต้ดินประโยชน์ที่แท้จริงแล้วนั้นคือการกักเก็บน้ำไว้ในชั้นใต้ดินเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูน้ำแล้ง ซึ่งหมายความว่าน้ำที่กักเก็บในชั้นใต้ดินไม่สามารถนำมาใช้ได้ แต่ในช่วงหน้าแล้งพืชจะสามารถใช้ประโยชน์จากธนาคารน้ำใต้ดินคือการดูดน้ำขึ้นมาใช้ทำให้พืชมีความชุ่มชื้อตลอดดทั้งปี ไม่แห้งเหี่ยว แต่ถ้าอยากนำน้ำขึ้นมาใช้ต้องเป็นธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด

3.ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดินมีหลายอย่าง เช่น ลดกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำเสีย ป้องกันการวางไข่ของยุงลาย ช่วยให้น้ำไม่ท่วมขัง และมีประโยชน์ต่อพืชผักสวนครัวและต้นไม้ จากการติดตามผลชาวบ้านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการจัดโครงการที่เป็นประโยชน์และเห็นผลได้จริงให้เกิดขึ้นในชุมชน และเป็นตัวอย่างในการจัดการน้ำในบริเวณครัวเรือนที่ดีมาก ต่างก็ให้ความสนใจเป็นอยางดีและเกิดแรงกระตุ้นอยากทำอีก

           

ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบคุณทีมงานผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ ตลอดจนผู้นำชุมชน ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ถึงแม้จะมีอุปสรรคในการจัดโครงการคือฝนตกแต่ทุกท่านให้ความร่วมมือ และยินดีร่วมด้วยช่วยกันให้ออกมาสำเร็จ ซึ่งในการติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้การจัดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนั้นเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมากและข้าพเจ้าตัวแทนของทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาทได้ทำป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินส่งมอบให้กับผู้นำชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเพิ่มจำนวนหลุมในการสร้างประโยชน์ในพื้นที่ชุมชน

อื่นๆ

เมนู