ข้าพเจ้า นายเบญจรงค์ แต้มสี ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 12 พฤษจิกายน  2564  ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน โดยการจัดโครงการในครั้งนีี้ได้เน้นการให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับหลักการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก

ซึ่งมีชาวบ้านเข้าร่วมประมาณ 30 คน และหลังจากจบการอบรมได้มอบพันธ์ปลาดุก หัวอาหารปลา และกระชังบกสำหรับเลี้ยง เพื่อเป็นการทดลองและทางทีมปฏิบัติงานจะได้ทำการติดตามต่อไป

           การเลี้ยงปลาในกระชังบก เป็นวิธีการเลี้ยงปลาแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะการเลี้ยงปลาในบ่อดินมีปัญหาหลายอย่างทั้งคุณภาพน้ำไม่ดี มีโรคสะสมเยอะ และจัดการยาก ทำให้ปลาตาย ผู้เลี้ยงเสียรายได้ การเลี้ยงปลาในระบบปิดหรือการเลี้ยงปลาในกระชังบกช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะสามารถดูแลปลาได้ใกล้ชิด หากคุณภาพน้ำไม่ดีหรือมีโรคก็สามารถรักษาและเปลี่ยนน้ำได้ง่าย

การเลี้ยงปลาดุกในกระชังมุ้งไนล่อน หรือกระชังบก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลี้ยงปลาดุก ซึ่งข้อดีของการเลี้ยง คือ ง่ายต่อการจัดการเรื่องความสะอาด เพราะน้ำถ่ายเทได้ตลอดเวลา แต่ต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมในการสร้างกระชังไว้ ไม่ห่างไกลจากบ้านมากนัก อัตราการปล่อยปลาดุกที่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงในกระชังนั้น ประมาณ 50-100 ตัวต่อตารางเมตร ควรมีวัสดุพรางแสงด้านบน และควรมีตาข่ายจาห่างคลุมไว้เพื่อป้องกันศัตรูปลา

การเลือกพันธุ์ปลาดุกเพื่อเลี้ยงในกระชังมุ้งไนล่อน หรือกระชังบกนั้น ควรเลือกตัวที่แข็งแรง มีขนาดใหญ่มากกว่า 2 นิ้วขึ้นไป จะช่วยลดความเสี่ยงในการเลี้ยงลง ให้อาหารสำหรับปลาดุกขนาดเล็กประมาณ 1-1.5 เดือน แล้วจึงเปลี่ยนอาหารปลาดุกขนาดกลาง โดยให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เลียงประมาณ 3 เดือน จนได้ขนาดที่ตลาดต้องการประมาณ 5-7 ตัวต่อกิโลกรัม

โรคที่มักพบในการเลี้ยงปลาดุก คือโรคแผลตามตัวและโรคท้องบวม ซึ่งทั้ง 2 โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย มีสาเหตุจากการเลี้ยงที่หนาแน่นเกินไปและการให้อาหารที่ไม่เหมาะสม สามารถป้องกันโดยการแช่กระชังในน้ำก่อนการเลี้ยง 5-7 วัน เพื่อให้กระชังเกิดตะใคร่น้ำเกาะ ลดการเสียดสี และไม่ควรปล่อยปลาในจำนวนที่หนาแน่นเกินไป

ข้อดีของการเลี้ยงปลาในกระชังบก คือ
1. ใช้ปริมาณน้ําในการเลี้ยงน้อย
2. ถ่ายน้ําได้สะดวก สามารถลดปัญหาเรื่องน้ําเน่าเสียได้ดี
3. ประหยัดพื้นที่ในการเลี้ยง
4. สามารถจับปลาขายได้ง่าย
5. เหมาะสําหรับผู้ทดลองเลี้ยงปลาที่มีต้นทุนไม่มาก
6. สามารถเลี้ยงปลาได้หลายรุ่น อายุการใช้งานประมาณ 2 -3 ปี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู