ข้าพเจ้านายจักรพันธ์ นิธิณัฐนันท์ ได้หาข้อมูลในเรื่องความเป็นมาของตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ความเป็นมาแต่เดิมอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเปลี่ยนจากกิ่งอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปีพ.ศ.2538 โดยแต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลตำบลปราสาท ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการยกฐานะจากสภาเทศบาลตำบลปราสาท จัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2556 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 มีพื้นที่ 54.8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,250 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ของตำบลปราสาทตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14 บ้านละเบิก ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ระยะทางห่างจาก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร มีจำนวน 18 หมู่บ้านด้วยกัน 

ซึ่งการตั้งชื่อเป็นตำบลปราสาทนั้น เพราะในพื้นที่เดิมเคยมีโบสถ์เก่าทำจากหินศิลาแลงโบราณ ศิลาแลง หรือ แม่รัง เป็นวัสดุในธรรมชาติอย่างหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับหิน สีแดง ส้ม หรือน้ำตาลเข้ม มีรูพรุนทั่วไป นับเป็นวัสดุที่มีความสำคัญในการก่อสร้างในอดีต สมัยโบราณสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัย ทวารวดีและศรีวิชัยส่วนมากจะใช้ศิลาแลงเป็นส่วนประกอบ เช่น ปราสาทหินและรอยพระบาท จ.สุโขทัย ศรีษะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ล้วนใช้หินศิลาแลงในการก่อสร้าง ความสัมพันธ์กับในแง่สังคมคือการนำไปตั้งเป็นชื่อถิ่น เช่น ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน และเนื่องจากมีการพบหลักฐานหินศิลาแลงที่ใช้สำหรับการก่อสร้างปราสาทในอดีต ซึ่งเป็นผลจากการที่ได้รับอิทธิพลมาจากปราสาทหินพนมรุ้งบุรีรัมย์ จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อเป็นตำบลปราสาทนี้นั่นเอง กล่าวถึงในปัจจุบันนี้โบสถ์ได้พังทลายลงและไม่มีการบูรณะบำรุงใดๆ เจ้าอาวาสในสมัยนั้นเลยได้ให้ชาวบ้านทำการรื้อถอนและสร้างโบสถ์แบบสมัยใหม่ขึ้นมาแทนที่โดยมีการจัดเก็บหินศิลาแลงนี้ไว้ในศาลใต้ต้นไทรเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู