ข้าพเจ้า นางสาวกนกวรรณ ทองเชิด ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ตำบลปราสาทประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่อ้อย มันสำปะหลัง และการปลูกมันเทศ ซึ่งเป็นของดีตำบลปราสาท มีรสชาติที่หวานและอร่อย ซึ่งสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของตำบลปราสาท

มันเทศพันธุ์ช็อคโกแลตที่มีรสชาติหวาน มีความโดดเด่นประจำตำบลปราสาท มีพื้นที่การเพาะปลูกบริเวณโคกพลับพลา ซึ่งเนื้อพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกเนื้อที่กว่า 100 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านกะนัง หมู่ 6 โดยมีช่วงเวลาการปลูกและเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูหนาว โดยเริ่มลงปลูกปลายเดือนตุลาคมจุดเด่นเลยก็คือ  ในระหว่างการปลูกจะไม่มีการรดน้ำแต่จะใช้น้ำค้างของฤดูหนาวให้ต้นมันได้ดูดซึมเพื่อเลี้ยงต้นแทนจนกระทั่งได้เก็บเกี่ยวเดือนธันวาคม-เดือนมกราคม ซึ่งมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่สั้นกว่าปกติ สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายใน 75 วันหลังจากนำต้นมันลงดินและจัดจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 20 บาทส่วนผลผลิตทางการเกษตรจะอยู่ที่เฉลี่ยไร่ละ 1 ตัน เป็นต้น

โดยคุณค่าทางโภชนาการในมันเทศ 100 กรัม จะให้พลังงานถึง 90 แคลอรี และไม่ก่อให้เกิดพิษต่อร่างกายเหมือนอาหารที่แปรรูปจากแป้งหรือน้ำตาลแบบอื่น ๆ มันเทศมีวิตามินบี 2 และโฟเลตสูงรองลงมาจากผักใบเขียว มีวิตามินซีบำรุงเนื้อเยื่อในร่างกายและช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคโรทีนอยด์ได้ดีขึ้น มันเทศมีเส้นใยอาหารสูง จึงกินเพื่อควบคุมน้ำหนักได้ดี ช่วยบรรเทาอาการท้องผูก ลดอัตราเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ หลายคนมีปัญหาท้องผูกจากหลายสาเหตุ ทั้งพฤติกรรมการรับประทานอาหารการใช้ชีวิต รวมทั้งอาการเจ็บป่วยที่ส่งผลกระทบต่อระบบขับถ่าย มันเทศเป็นพืชที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารและน้ำ จึงช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายและแก้ปัญหาท้องผูกได้ และเนื่องจากที่แป้งและน้ำตาลในมันเทศไม่ก่อให้เกิดพิษในผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ หรือร่างกายดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน จะส่งผลต่อกระบวนการดูดซึมน้ำตาลในเลือดมีความผิดปกติ ทำให้เกิดอาการป่วยต่างๆ ซึ่งมันเทศมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์หลายชนิดที่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานได้โดยเฉพาะมันเทศเนื้อสีขาว ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานลดลง ทำให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้น

อื่นๆ

เมนู