บทความการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ข้าวพเจ้านางสาว กุลญาดา รุ่งภูเปี่ยม ผู้ถูกจ้างงานประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
ในปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งผู็ประกอบอาชีพด้านการค้าขาย จึงต้องระบบการค้าขายสินค้าภายในตลาดออนไลน์ ได้มีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องการโปรโมท และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทำสื่อที่น่าสนใจและบทบาทหน้าที่ของสื่อ การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านการทำสื่อ จําเป็นจะต้องมีเนื้อหาที่ความเหมาะสมกับงานเพราะอาจส่งผลกระทบต่อผู้รับสื่อ  จึงควรมีแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู็ปฏิบัติงานด้านการทำสื่อโฆษณา  ที่เป็นมาตรฐานกลางสําหรับช่องทางการทำตลาดออนไลน์ โดยยึดหลักกฎหมายและหลักจริยธรรมทางการทำสื่อที่เกี่ยวข้องและกําหนดแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสื่อที่ต้องการจะ นำเสนอออกไปในรูปแบบต่างๆอย่างเช่น ลงโฆษณากับ Google Adwords บริการของ Google Adwords อยู่ในรูปแบบของ PPC (Pay Per Click) หรือ การจ่ายเงินเมื่อมีการคลิกเข้าไปดูโฆษณาของเราเท่านั้น ถ้าไม่มีคนคลิกโฆษณาเราก็ไม่เสียเงิน ทำให้ผู้ที่คลิ๊กเข้าไปนั้น ต้องสนใจสินค้าหรือบริการของเรา ถึงจะอ่านข้อความโฆษณาของเรา แล้วคลิ๊กเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ โฆษณาจะขึ้นแสดงอยู่ทางด้านบนของผลการค้นหา หรือที่เรียกว่า Sponser Link (Link ของผู้สนันสนุน) ในปัจจุบัน Google Adwords สามารถ เข้าถึงกลุ่มลูกแต่ละจังหวัดได้แล้ว เราสามารถกำหนดการแสดงผลของโฆษณาให้อยู่ที่ กรุงเทพ หรือ เชียงใหม่ ได้อีกทั้งยังสามารถกำหนดเวลาการแสดงผลได้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีสุดๆ เป็นขั้นตอนการสื่อทำการตลาดออนไลน์ที่ทางทีมงานปฏิบัติงานต้องการนำความรู้ในด้านนี้ไปนำเสนอต่อชุมชมและทำให้คนในชุมชนเข้าถึงข้อมูลการทำได้ง่าย ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชองคนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู