ข้าพเจ้านางสาวลภัสรดา ก้อนทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

       

กุ้งฝอย เป็นกุ้งน้ำจืดขนาดเล็กพบได้ในแหล่งน้ำจืด สามาถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย ทั้งน้ำพริกกุ้ง และก้อยกุ้ง รวมถึงแปรรูปเป็นกุ้งจ่อม กะปิ และกุ้งแห้งเป็นต้น กุ้งฝอยนั้นมีโปรตีนและแคลเซียมรวมถึงสารอาหารอีกจำนวนมากถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง กุ้งฝอยที่วางขายในท้องตลาดส่วนใหญ่จะจับได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องในปัจจุบัน ทำให้ราคากุ้งฝอยพุ่งสูง กว่ากิโลกรัมละ 150-300 บาท จึงเป็นที่สนใจของชาวเกษตรในการเลี้ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์ เสริมสร้างรายได้ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกุ้งฝอย

         จากการที่ได้ไปลงพื้นที่สำรวจเพื่อนำข้อมูลมาดำเนินโครงการในหมู่บ้านทั้ง 18 หมู่ บ้าน พบว่ายังไม่มีหมู่บ้านใดที่มีการเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอาชีพ แต่มีชาวบ้านในหมู่บ้านขามป้อม ชื่อคุณสง่ามีอาชีพดักจับกุ้งฝอยขาย และมีความรู้ในเรื่องของกุ้งฝอย เพราะคุณสง่ามีความตั้งใจที่อยากเลี้ยงกุ้งฝอย แต่ยังไม่มีเวลาเพราะอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ได้แค่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกุ้งฝอย และได้ทดลองเลี้ยงกุ้งฝอยที่ได้ดักจับมาในโอ่งน้ำ และลุงสง่ายังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า การเลี้ยงกุ้งฝอยนั้นต้องมีความหมั่นเพียรในการดูเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เพราะว่ากุ้งเป็นสัตว์ที่บอบบางและตายง่าย ต้องมีเวลาเปลี่ยนน้ำทุกๆสัปดาห์ เพื่อไม่ให้น้ำเสียเพราะกุ้งอาจจะตายได้ และต้องเตรียมบ่อกุ้งไว้อย่างน้อย 2-3 บ่อ เพราะเมื่อแม่กุ้งวางไข่แล้วให้รีบแยกแม่กุ้งออกไปไว้อีกบ่อทันที เพื่อไม่ให้แม่กุ้งกินตัวอ่อนของตัวเอง และอาจจะทำให้ไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ วิธีการเลี้ยงกุ้งฝอยนั้นมีหลายวิธีแต่ละวิธีก็มีการลงทุน/หรือค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน คือ

        1 วิธีการเลี้ยงกุ้งในบ่อปูนซีเมนต์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย วิธีนี้ประหยัดต้นทุนมากเพราะใช้บ่อปูนทรงกลมสำเร็จรูป สามารถรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายง่าย

       2 วิธีการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อผ้าใบสำเร็จรูป จะเป็นวิธีการเลี้ยงคล้ายๆกับบ่อปูนซีเมนต์ แต่ว่าวัสดุที่ใช้ก็คือบ่อผ้าใบสำเร็จรูป และวิธีการเลี้ยงนี้จะต้องใช้ต้นทุนสูง

        3 วิธีการเลี้ยงกุ้งฝอยในกระชังในสระบ่อดินธรรมชาติ เป็นวิธีการเลี้ยงกุ้งฝอยที่ได้ผลผลิตมากที่สุดจากวิธีที่กล่าวมา เพราะว่าเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่ในการเลี้ยง และมีสระน้ำ/บ่อน้ำเป็นของตัวเอง

                             

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู