เนื่องจากการลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนตำบลปราสาท
พบว่าประชาชนส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรปลูกข้าว ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่ ในเรื่องของการที่จะสร้างและพัฒนาให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตรของตำบลปราสาทนี้นั้น ทางทีมงานได้ค้นพบแหล่งทางการเกษตรที่น่าสนใจในการจะพัฒนายกระดับให้เกิดความโดดเด่น นั่นก็คือสวนยายกวน

เป็นสวนรวมผักผลไม้ทางการเกษตรที่ปลูกปลอดสารพิษตลอดทั้งสวน ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของบ้านตะโกตาเนตร หมู่ 10 เดินทางเข้าเส้นทางตัดผ่านกลางโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาเนตรได้เลย เข้าไปในสวนของคุณยายกวนจะมีพุทรานมสดที่มีแห่งเดียวในตำบลปราสาท

เป็นผลไม้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตดี ลูกใหญ่เทียบเท่ามะนาว มีลักษณะผลสีเขียว รสชาติหวาน ฉ่ำน้ำ ให้คุณค่าทางโภชนาการและวิตามินต่างๆที่ร่างกายต้องการและนำไปใช้ได้ โดยมีวิธีการป้องกันแมลงและโรคที่เกิดจากแมลงได้จากการกางมุ้งครอบพื้นที่ต้นพุทราทั้งหมด

มีการติดตั้งสิ่งล่อแมลงที่มีสีสันสดใสเอาไว้พร้อมติดกาวไว้ดักแมลง สามารถเก็บเกี่ยวกับผลผลิตได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งผลผลิตที่โดดเด่นอีกชนิด คือฝรั่งพันธุ์หวานพิรุณ ที่มีเนื้อละเอียด คล้ายฝรั่งกิมจู ให้เนื้อกรอบ โดดเด่นด้านความหวาน เนื้อหนา อีกทั้งยังมีเมล็ดน้อย

ให้วิตามินซีสูงภายในสวนการเกษตรแห่งนี้ผลผลิตทั้งหมดสะอาด ปลอดสารพิษ เรียกได้ว่าสามารถเก็บและรับประทานสดได้เลย

 

อื่นๆ

เมนู