ข้าพเจ้านางสาวพิลาวัลย์ ศิขินารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ สู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับขึ้น

ติดตามผลการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านขาม ตำบลปราสาท เพื่อติดตามผลงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายทีมีทักษะด้านการเย็บ ในครั้งนี้ได้มีการพัฒนาฝีมือเพิ่มขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดค้นเรียนรู้วิธีการทำแบบใหม่ ได้จากสื่ออินเตอร์เน็ต โดยการนำผ้าฝ้ายที่มีลวดลายใหม่ๆ นำมาเย็บกระเป๋าสองด้าน เย็บหมวก มีการเลือกลายผ้าให้ดูทันสมัย มีสีสันน่าสนใจ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้มีกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงให้ความสนใจผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าทอมือ ทำให้มีรายได้เสริมจากการว่างงานและเป็นประโยชน์ต่อไป

    

ข้าพเจ้าและทีมงานได้มอบวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมให้กับชาวบ้านเพื่อทำการแปรรูปสินค้าและนำรายได้จากการขายสินค้ามาเป็นเงินหมุนวียนในการทำสินค้าครั้งต่อไป

อื่นๆ

เมนู