บทความการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

         ข้าพเจ้านาย สรณ์สิริ สายบุตร ผู้ถูกจ้างงานประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากการหาแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับการค้าสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ จึงได้แนวทางและวิธีการดังนี้

         โดยการตลาดออนไลน์ หรือ Online Marketing คือการทำงานเพื่อส่งเสริมธุรกิจในสื่อออนไลน์ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการในธุรกิจให้กลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจ เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ มากขึ้นนั่นเอง การทำการตลาดออนไลน์ที่รู้จักกันทั่วไป เช่น โฆษณาบน Google, Facebook, Instagram หรือ YouTube และในปัจจุบันยังมีแพลตฟอร์มสำหรับการขายสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะ เช่น Shopee หรือ Lazada ด้วย ซึ่งในปัจจุบันสื่อออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่ง ที่ช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ยอดขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นได้ดีเป็นอย่างมาก ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่หันมาใช้การตลาดออนไลน์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการทำการตลาดออนไลน์มีประโยชน์และข้อดีต่อธุรกิจหลายอย่าง ดังนี้

  • เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย เพราะเนื่องจากในปัจจุบันมีผู้คนหันมาใช้สื่อออนไลน์สูงขึ้นมากในการทำสิ่งต่างๆ และสื่อออนไลน์ยังมีความง่ายและรวดเร็ว จึ่งทำให้ผู้คนสามารถรับรู้หรือรู้จักสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น และยังสามารถกำหนดกลุ่มลูกค้าได้อย่างชัดเจน นั่นจึงทำให้เราสนใจในการทำตลาดออนไลน์
  • มีความหลากหลายในเนื้อหาที่นำเสนอ สื่ออนไลน์ในปัจจุบันนั้นประกอบไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลให้มีความยืดหยุ่นในการผลิตสื่อมากขึ้น จึงทำให้ผู้ที่ทำการตลอดออนไลน์สามารถผลิตสื่อได้หลากหลายแบบตามที่ผู้ค้าต้องการ
  • วัดผลได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ เนื่องจากเหตุผลจากข้อก่อนหน้า ที่กล่าวว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีการพัฒนามาเรื่อย ๆ และประกอบไปโดยเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงทำให้ผู้ค้าสดวกยิ่งขึ้นในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลที่ผู้คนเข้าถึงสินค้าของเรา ความสนใจของลูกค้า จำนวนที่ลูกค้าซื้อ และรายงานรายได้ต่างๆ 

  • ลดค่าใช้จ่ายและลดแรง เนื่องการทำประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้อย่างง่ายดายมากขึ้นโดยที่ใช้ต้นทุนน้อยลง และด้วยความรวดเร็วนั้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์มากนักเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

  • เป็นการสื่อสารสองทาง โดยหากมีผู้พบการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าผ่านออนไลน์ และเกิดสนใจ แต่ยังมีความสงสัยในตัวสินค้า สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงผ่านระบบออนไลน์นั้นๆ ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าการประชาสัมธ์แบบเดิมๆ 

ซึ่งในปัจจุบันมีการทำตลอดออนไลน์ที่ผู้คนนิยมหลัก ๆ คือ

  1. SEO (Search Engine Optimization) คือการปรับแต่งเว็บไซต์ การปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพ และการเพิ่ม Backlink ซึ่งเป็นลิงก์ที่มีคุณภาพให้มายังเว็บไซต์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อโปรโมตเว็บไซต์ให้ติดอยู่ในอันดับต้นๆ ในส่วนของ Organic Search บน Search Result Page (หน้าแสดงผลการค้นหา) เมื่อลูกค้าหรือผู้ที่สนใจกรอก Keyword (คำค้นหา) ที่ต้องการผ่าน Search Engine (เครื่องมือค้นหา) เช่น Google เป็นต้น ก็เป็นโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ก่อนเว็บไซต์อื่นๆ และช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการให้กับธุรกิจได้

  2. Google Ads (Google AdWords) คือช่องทางสำหรับทำการโฆษณาแบบออนไลน์ ผ่านเครือข่ายของ Google โดยมีการให้บริการหลายอย่าง ได้แก่ Google Search หรือที่เรียกกันว่า SEM (Search Engine Marketing) ซึ่งเป็นส่วนของ Paid Search หรือ Pay Per Click นอกจากนี้ก็ยังมี Google Display Network (GDN), YouTube Ads, Mobile App Ads, Google Shopping Ads และ Remarketing แม้ในแต่ละบริการจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่เนื่องจากจุดแข็งของ Google ที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ มีโอกาสสูงที่จะเข้าถึงลูกค้า จนสร้างให้เกิดการรับรู้ สนใจ และตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นนั่นเอง

  3. SMM (Social Media Marketing) คือการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียหรือสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, YouTube, Twitter หรือ LINE เป็นต้น ซึ่งสื่อเหล่านี้เป็นช่องทางในการให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และโฆษณาสินค้าหรือบริการ รวมถึงเป็นช่องทางที่เจ้าของธุรกิจสามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นการเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์และยังเพิ่มโอกาสในการกระตุ้นยอดขายได้อีกด้วย

  4. Content Marketing คือการทำการตลาดบนแพลตฟอร์มต่างๆ อย่าง Facebook หรือ Instagram โดยใช้คอนเทนต์เป็นสื่อกลาง ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากบนช่องทางออนไลน์ เจ้าของธุรกิจสามารถผลิตเนื้อหาได้ทุกรูปแบบ เช่น บทความ รูปวาด ภาพถ่าย อินโฟกราฟฟิก วิดีโอ หรือพอดแคสต์ การทำการตลาดออนไลน์ประเภทนี้ให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่มีคุณค่า เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ โดยยังคงจุดมุ่งหมายหลักคือเพิ่มผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียหรือเพิ่มผู้เยี่ยมชมในเว็บไซต์ และทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนั่นเอง นอกจากนี้การทำคอนเทนต์ในรูปแบบบทความในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นบล็อกหรือบทความสาระความรู้ต่างๆ ยังช่วยในการทำ SEO ให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย

  5. Video Marketing คือการทำการตลาดโดยใช้คลิปวิดีโอ การตลาดประเภทนี้นับเป็นรูปแบบหนึ่งใน Content Marketing เนื่องจากคลิปวิดีโอเป็นเครื่องมือที่สามารถดึงดูดให้ผู้ชมสนใจได้ง่าย มีทั้งภาพ เสียง และเอฟเฟกต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความคล้อยตาม และโน้มน้าวให้เกิดการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการตามที่เราต้องการได้อีกด้วย ซึ่งช่องทางหลักในการลงวิดีโอก็มีอาทิ YouTube, Facebook, Instagram, TikTok

 

อื่นๆ

เมนู