ข้าพเจ้า นางสาวสุภาพร พาลพล ผู้ปฏิบัติงานประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ตำบลปราสาทประกอบไปด้วย 18 หมู่บ้าน 2,129 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่อ้อย ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลปราสาท และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแหล่งหนึ่ง คือ หนองกะโตวา

หนองกะโตวา เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรมีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่  อุดมสมบูรณ์ไปด้วย กุ้งหอยปูและปลาหลากหลายสายพันธุ์ จัดว่าเป็นห่วงโซ่อาหารชั้นดีทำให้มีการรวมตัวของนกกระยาง ซึ่งนกกระยางมักชอบหากินตามที่ราบบริเวณท้องนาหนองบึง ทะเลสาบ และตามป่าโกงกาง บางครั้งหากินปะปนกับนกยางขาวชนิดอื่นเหมือนกัน มักเดินหากินไปเรื่อย ๆ ไม่ค่อยอยู่นิ่ง หาอาหารตอนเช้าตรู่และพลบค่ำตะวันใกล้ตกดิน ทำให้เกิดทัศนียภาพทางธรรมชาติอันสวยงามเหมาะแก่การเที่ยวชมภาพธรรมชาติ ทั้งยังมีต้นไม้อยู่ล้อมรอบตลอดพื้นที่ทำให้เกิดอากาศบริสุทธิ์   สดชื่น ในบริเวณพื้นที่มีความเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจดื่มด่ำไปกับธรรมชาติอย่างที่สุด

 

อื่นๆ

เมนู