ข้าพเจ้า นางจำเรียง สุวรรณ์รัมย์ ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

หมอพื้นบ้านมีมานานสืบทอดความรู้มารุ่นสู่รุ่น โดยสืบทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษ หมอพื้นบ้าน เช่น หมอตำแย หมอพิธีกรรมไล่คุณไสย์ หมอสมุนไพร จะใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในหมู่บ้านมาใช้ในการรักษาการเจ็บป่วยและสมุนไพรเป็นทรัพยากรที่หาง่าย นิยมนำมาประยุกต์ใช้ในครัวเรือน โดยเฉพาะในช่วงนี้มีโรคระบาดโรคโควิด-19 ก็ใช้สมุนไพรในการช่วยบรรเทาอาการและยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและบำรุงร่างกายได้

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านกะชายน้อย หมู่ 15 พบว่ามีหมอพื้นบ้าน 3 คน คือ

1.นายเซียน   หงส์เรืองรัมย์  อายุ 70 ปี เชี่ยวชาญด้านเป่าไล่ผี คุณไสย์

– รักษาแบบเป่าและใช้ไข่ไก่ ใช้สมุนไพร จำพวกหนาม คือ หวาย มะตูม ไพร

– ผลการรักษา บางคนอาการหนักหนึ่งอาทิตย์อาการก็กลับมาปกติ ถ้าอาการของคนป่วยเริ่มปกติ (ถ้าผีเข้าพูดไม่รู้เรื่อง) หมอจะดูว่าของลงมากับไข่ไก่ ต้มสมุนไพรให้ดื่มก็จะลงมากับอุจจาระ

ด้วยความศรัทธาและความเชื่อของชุมชน ทำให้นายเซียน  หงส์เรืองรัมย์  เป็นที่ไว้วางใจของชุมชนมาโดยตลอด

2.นายพิมพ์ จะรอนรัมย์ อายุ 73 ปี เชี่ยวชาญด้านเป่าไล่ผี คุณไสย์ เป่าเด็กแรกเกิดร้องไม่สบาย

– รักษาแบบเป่าไล่ผีคุณไสย์ รักษาฝีด้วยสมุนไพรบดใบตำลึงผสมแป้งแล้วทาที่แผลดับพิษด้วยสมุนไพร

– ผลการรักษา หลังจากรักษาอาการเริ่มดีปกติ ส่วนฝีก็ดีขึ้นและหายเป็นปกติ

3.นางสังเวียน ดาทอง อายุ 67 ปี เชี่ยวชาญด้านจับเส้น หมอตำแย

– รักษาแบบนวดเส้นที่เจ็บ เป็นหมอตำแยทำพิธีโกนผมไฟเด็กแรกเกิด

– ผลการรักษา คลายความเจ็บ

การเป็นหมอพื้นบ้าน หมอเป่า หรือหมอตำแย หากไม่มีคนรุ่นหลังสืบทอดก็จะหมดไป เมื่อรุ่นนี้ไม่อยู่แล้ว อาจจะเป็นเพียงอดีตไม่มีหมอเป่า หรือหมอตำแยในชุมชน ทารกคลอดใหม่ต้องทำพิธีโกนผมไฟ เพื่อเป็นสิริมงคลกับแม่และเด็ก ตัดผมและให้เด็กเหยียบเงินเหยียบทองเหยียบแม่ธรณี (ดิน) เป็นครั้งแรกของการที่จะเจริญเติบโตต่อไป

อื่นๆ

เมนู