ข้าพเจ้านางสาวศิริลักษณ์ หานะพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

สืบเนื่องจากทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาทได้มีการจัดโครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำปุ๋ยอินทรีย์) ขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม2564 ณ บ้านบุ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทางโครงการจัดทำการสาธิตวิธีการทำปุ๋ยยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 3 วิธีดังนี้ 

วิธีที่ 1 จุลินทรย์สังเคราะห์แสง

วัสดุ

1. น้ำจากแล่งธรรมชาติ       

2. ขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตรหหรือมากกว่า

3. ไข่ไก่ 1 ฟอง

4. น้ำปลายี่ห้อใดก็ได้

5. ถ้วย,ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ1. ตอกไข่ใส่ถ้วยแล้วเติมน้ำปลาลง 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากัน

2. นำน้ำใส่ขวดขนาด 1.5 ลิตรไปตากแดดประมาณ 4-5 วัน ก่อนเติมไข่ไก่ที่เตีรยมไว้ลงไป 1 ช้อนโต๊ะ

3. นำไปตั้งไว้บริเวณกลางแจ้งที่มีแดดส่องถึงทุกวัน

วิธีที่ 2 จุลินทรีย์หน่อกล้วย

วัสดุ1. หน่อกล้วยเล็กๆสูงประมาณ 1 เมตร 3 กิโลกรัม

2. กากน้ำตาล 1 ลิตร 

3. น้ำฝนหรือน้ำประปาที่ไม่มีคลอรีน 3 ลิตร

4. EM จำนวน 3 ฝา

5. ถังพลาสติกพร้อมฝาปิด 1 ใบ

วิธีทำ น้ำหมักชีวภาพ

1. สับหน่อกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆ 

2. เติมน้ำเปล่าลงถัง เติมกากน้ำตาลและ EM จำนวน 3 ฝาลงไป คนให้ละลายเข้ากันประมาณ 15 นาที

3. เติมหน่อกล้วยที่สับแล้วลงไป คนให้เข้ากันอีกครั้ง กดส่วนผสมให้จมลง ปิดฝาถังนำไปวางไว้ในที่ร่ม 10 วัน นำไปกรองเอาเฉพาะน้ำใช้ได้เลย ส่วนกากที่เหลือให้นำไปทำปุ๋ยหมักหรือนำไปใส่โคนต้นไม้ได้

วิธีที่ 3 ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ (แบบกลับกอง)

วัสดุ1.มูลสัตว์ 1 กระสอบปุ๋ย

2.แกลบ 1 กระสอบปุ๋ย (หรือเศษพืชแห้ง)

3.สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 1  ซอง

  วิธีทำ 1.นำมูลสัตว์กับแกลบมาผสมให้เข้ากัน

2.ผสมสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ในน้ำ 20 ลิตร นาน 10-15 นาที เพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ออกจากสภาพที่เป็นสปอร์และพร้อมที่จะเกิดการย่อยสลาย

3.กองขนาดกว้าง 2 เมตร  ยาว 30-40 เซนติเมตร นำสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ที่ผสมน้ำแล้วราดลงไปบนกอง ชั้นบนปิดด้วยมูลสัตว์ผสมแกลบที่เหลือเพื่อรักษาความชื้น

การดูแลรักษากองปุ๋ยหมัก 

1.รดน้ำรักษาความชื้นในกองปุ๋ย ให้ความความชื้นประมาณ 50-60%

2.กลับกอง 10 วันต่อครั้ง เพื่อเพิ่มออกซิเจน ลดความร้อนในกองปุ๋ยและช่วยให้วัสดุคลุกเคล้ากัน

3.การเก็บรักษากองปุ๋ยหมักที่เสร็จแล้ว คือเก็บในร่ม อย่าตากแดดและฝนจะทำให้ธาตุอาหารพืชในปุ๋ยสูญเสีบไปได้

หลังจากให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการเสร็จหลังจากนั้น 1 เดือนจึงได้มีการติดตามผลโครงการ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่สำรวจการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรบ้านบุ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ การทำเกษตรของเกษตรกรบ้านบุเป็นเกษตรผสมผสาน ที่ปลูกผักมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป ทำนา เอาไว้ขายและเอาไว้รับประทานเอง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านบุ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจ สัมภาษณ์เกษตรกรในการทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์และการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ในโครงการ Quick wins โดยการขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” U2T มหาวิทยาลัยราชัฏบุรีรัมย์

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ทางทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาทได้ทำการลงสำรวจสอบถามติดตามผลโครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้สานต่อการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้อบรมไปหรือไม่ จากการสำรวจ พบว่า 

  • จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน 
  • จำนวนคนที่ทำปุ๋ยอินทรีย์ 37 คน  จำนวน 35 คน ทำปุ๋ยจากมูลสัตว์ (แบบกลับกอง) รองลงมาจำนวน 2 คน ทำจุลินทรีย์จจากหน่อกล้วย
  • จำนวนคนที่ไม่ทำปุ๋ยอินทรีย์ 23 คน จำนวน 15 คน ไม่สะดวกเรื่องของเวลาที่ทำปุ๋ยอินทรีย์ รองลงมาจำนวน 6 คนไม่สะดวกที่จะทำปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 2 คน ไม่สะดวกทำเนื่องจากอายุมากแล้ว 

Tags:

อื่นๆ

เมนู