“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวสุชาวดี ศรีนาเมือง ประเภทนักศึกษาจบใหม่ (ตำแหน่ง กพร) ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัม์

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 คณะผู้ปฎิบัติงาน และดิฉันเอง ได้ร่วมโครงการมอบถุงยังชีพ ณ สถานกักกันตัว ณ. ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ปราสาท อ.ปราสาท จ.บุรีรัมย์ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และทางกลุ่ม U2T ของตำบลปราสาทได้จัดทำร่วมกันในวันเนื่องในโอกาสวันแม่

เนื่องจากเกิดโรคระบาด COVID-19 เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการทำงาน แต่ทุกครั้งในการปฎิบัติงานต่างๆผู้ปฏิบัติงาน ลงมือปฎิบัติอย่างระมัดระวัง ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อเข้าสถานที่ต่าง ๆ

อีกทั่งยังได้รับมอบหมายเป็นสมาชิกผู้จัดทำโครงการ เรื่อง แหล่งน้ำที่สำคัญในชุมชน ซึ่งแหล่งน้ำที่ว่าจัดอยู่ในเขต บ้านมะขามป้อม หมู่ 11 และบ้านสะแก หมู่ 17 บ้านมะขามป้อม มีแหล่งน้ำที่สำคัญในชุมชน 2 แหล่ง 1. แหล่งน้ำประปาหมู่บ้าน 2. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านสะแก มีแหล่งน้ำ 1 ที่ เป็นน้ำประปา ส่วนเพื่อการเกษตรก็จะเป็นน้ำจากหนองกะโตวา ด้วยพื้นที่อาจจะอยู่ใกล้

มีการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหมู่บ้านตลอดทั้งปี เพื่อให้ชาวบ้านได้มีทรัพยากรน้ำไว้ใช้สอยทั้งในครัวเรือนและทางการเกษตร

อื่นๆ

เมนู