ข้าพเจ้านางสาวบุณฑริกา  เชษรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เดินทางไปศึกษาดูงาน บ้านเลขที่  239 หมู่ 6 บ้านโคกเมือง ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ร่วมกับโครงการที่จะจัดขึ้น จากการศึกษาดูงานทราบได้ว่า กว่าจะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินได้นั้น จะต้องเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังหรือจะทำในพื้นที่ที่ใช้ในการทำการเกษตร โดยทำการขุดเป็นรูปทรงกรวย ปากหลุมกว้าง 100 ซม. ลึก 180 ซม.

 

รูปศึกษาดูงาน

รูปศึกษาดูงาน

รูปศึกษาดูงาน

ในวันที่ 1 และวันที่ 2 กันยายน 2546 ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ภูมิปราชญ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมและผู้ป่วยเบาหวานความดัน โครงการนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการนวดประคบสมุนไพรเพื่อให้ชาวบ้านนั้นได้นำความรู้จากการอบรมครั้งนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

โครงการในวันที่ 1

โครงการในวันที่ 1

 

โครงการในวันที่ 2

โครงการในวันที่ 2

 

ในวันที่ 4 กันยายน 2546 ได้มีการจัดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อชุมชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดินและลงสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดจุดของการทำธนาคารน้ำใต้ตินในชุมชน 

โครงการในวันที่ 4

โครงการในวันที่ 4

โครงการในวันที่ 4

โครงการในวันที่ 4

ในวันที่ 5 กันยายน 2546 ได้มีการลงพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อสำรวจจุดในการทำธนาคารน้ำใต้ดินของแต่ละหมู่บ้านได้แก่ บ้านบุ บ้านมะขามป้อม บ้านสะแก และ บ้านกะนัง โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนของบ้านกะนัง ซึ่งจะทำในจุดที่มีน้ำท่วมขัง และขั้นตอนในการทำมีดังนี้

ขุดหลุมในจุดที่มีน้ำท่วมขั้นโดยหลุมนั้นจะขุดเป็นรูปทรงกรวย จากนั้นนำหินเล็กใส้ลงในสะดือของหลุมแล้วนำยางรถยนต์มาวางไว้เพื่อลดการใช้หิน จากนั้นใช้ท่อ PVC มาปักตรงกลางเพื่อให้มีอากาศลอดเข้าไป แล้วใส่หินใหญ่เข้าไปในหลุดจนเกือบเต็มจากนั้น นำผ้าแยงมาปิดไว้เพื่อดักเศษฝุ่นต่างๆ แล้วนำหินเล็กมันปิดทับผ้าแยง

การว่างยางรถยนต์และท่อ PVC

การใส่หินใหญ่

การวางผ้าแยง

ธนาคารน้ำใต้ดิน

ในวันที่ 12 กันยายน 2546 ข้าพเจ้าได้ติดตามผลของการทำธนาคารนำใต้ติดของบ้านกะนัง จะพบว่า การทำธนาคารน้ำใต้ดินน้ำมีผลดีเป็นอย่างมาก ในจุดที่มีน้ำท่วมขังนั้นแห้งไม่มีน้ำท่วมขังอีก และยังทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นจากน้ำที่ขัง

อื่นๆ

เมนู