ข้าพเจ้านางจำเรียง สุวรรณรัมย์ ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชนตำบลประสาทพบว่ามีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและเนื่องจากอายุมากขึ้นส่งผลให้ระบบร่างกายเสื่อมสมรรถภาพลงทำให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพอยู่บ่อยครั้งเช่น การปวดหัวเข่าเนื่องจากกระดูกเสื่อมสภาพลงผู้สูงอายุส่วนมากไม่นิยมพบแพทย์ให้วินิจฉัยรักษาตามอาการ แต่จะมีการใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่มีคุณสมบัติและสามารถหาได้ง่ายในพื้นที่มาใช้เป็นยารักษาในเบื้องต้นเพื่อเป็นการบรรเทาอาการซึ่งในบางครั้งอาจมีปัญหาเกี่ยวกับยาที่รับประทานเข้าไปอาจแสดงอาการข้างเคียงซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในทันท่วงทีและมีการสูญเสียเกิดขึ้นทั้งนี้อาจเกิดจากผู้นำยามาใช้ไม่มีความรู้เรื่องยาสมุนไพรไม่รู้สรรพคุณของสมุนไพรใช้ผิดประเภทหรือเกินขนาดและไม่รู้วิธีการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดจึงพบปัญหาเป็นส่วนใหญ่

 

วันที่1 และ 2 กันยายนได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการในการใชภูมิปราชญ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมและวัดบ้านปราสาทและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามป้อมโดยมีการเชิญวิทยากรมาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์มาให้ความรู้ในการนวดการทำลูกประคบและการประคบแบบถูกวิธีซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สูงอายุในตำบลปราสาทตามกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุติดสังคม

ติดตามโครงการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีนางสมใจ ยวงรัมย์ และนางสำเนียง สุวรรณรัมย์ หมู่ 15 บ้านกะชายน้อย พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้มาปฏิบัติที่บ้านเพื่อดูแลตัวเองและผู้สูงอายุที่บ้านจากวัตถุดิบที่หาง่ายในสวนนำมาทำลูกประคบสมุนไพรซึ่งขั้นตอนการทำได้รับความรู้มาจากการเข้าร่วมโครงการ

การนำรูปประคบมานึ่งให้ร้อนแล้วประคบบริเวณที่เจ็บปวดเคทขัดยอกโดยอาศัยความร้อนและคุณสมบัติของสมุนไพรทำให้อาการดีขึ้นโดยจะใช้รักษาควบคู่กับการนวดหลังจากนวดเสร็จแล้วจึงประคบนวดไปตามร่างกายผลของความร้อนที่ได้จากการประคบทำให้หลอดเลือดฝอยขยายตัวและตัวยาสมุนไพรร้อนร้อนซึมผ่านชั้นผิวหนังเข้าสู่ร่างกายและยังช่วยทำให้เนื้อเยื่อผังพืดขยายตัวออกเนอะลดอาการติดขัดของข้อต่อลดการเกร็งของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อช่วยอาการไหลเวียนของโลหิตได้ดี

อื่นๆ

เมนู