ข้าพเจ้า นางสาวกนกวรรณ ทองเชิด ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

วันที่ 1-2 กันยายน 2564 ทีมผู้ปฎิบัติงานตำบลปราสาท ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ภูมิปราชญ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสาธิตการนวด การทำลูกประคบสมุนไพร และการรำพื้นบ้านในการส่งเสริมสุขภาพ ณ ศาลาวัดบ้านปราสาท และ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมะขามป้อม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์มาให้ความรู้และสาธิตวิธีการนวดผ่อนคลาย และทำลูกประคบสมุนไพร

การประคบสมุนไพร คือ การใช้สมุนไพรหลายอย่างมาห่อรวมกัน ส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยโดยนำมานึ่งให้ร้อน ประคบบริเวณที่ปวดหรือเคล็ดขัดยอกซึ่งน้ำมันหอมระเหยเมื่อถูกความร้อนจะระเหยออกมา ความร้อนจากลูกประคบจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น และยังมีสารสำคัญจากสมุนไพรบางชนิดที่ซึมเข้าทางผิวหนัง ช่วยรักษาอาการเคล็ด ขัด ยอก และลดปวดได้

วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำลูกประคบสมุนไพร

  1. เหง้าไพล แก้ปวดเมื่อย ลดการอักเสบ
  2. มะกรูด ถ้าไม่มีใช้ใบแทนได้ มีน้ำมันหอมระเหย แก้ลมวิงเวียน
  3. ตะไคร้บ้าน แต่งกลิ่น
  4. ใบมะขาม แก้อาการคันตามร่างกาย ช่วยบำรุงผิว
  5. ขมิ้นชัน ช่วยลดอาการอักเสบ แก้โรคผิวหนัง
  6. เกลือ ช่วยดูดความร้อน และช่วยพาตัวยาซึมผ่านผิวหนังได้สะดวกขึ้น
  7. พิมเสน/การบูร แต่งกลิ่น บำรุงหัวใจ
  8. ผ้าด้ายดิบ
  9. เชือก                                                                                                                                                                                                                                         

จากการจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากเป็นผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ทำให้ได้รู้วิธีการนวดผ่อนคลายด้วยตัวเองโดยใช้ยาหม่อง ทำให้ช่วยบรรเทาอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดหลัง ปวดศีรษะ และยังมีการสอนทำลูกประคบสมุนไพรช่วยรักษาอาการเคล็ด ขัด ยอก และลดปวดได้ นอกจากนี้ยังมีการรำพื้นบ้าน เพื่อผ่อนคลายความเครียด จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลหลังจากการจัดโครงการ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการนำลูกประคบสมุนไพรที่ได้จากเข้าร่วมโครงการมาใช้ในการช่วยลดอาการปวดและช่วยให้เลือดไหลเวียนดี และมีการประยุกต์ใช้การนวดร่างกายมาช่วยบรรเทาอาการปวดได้ ทำให้การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

 

 

อื่นๆ

เมนู