ข้าพเจ้านางสาวมนพันทธ์ ดียิ่ง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ และคณะทีมงานผู้ดำเนินงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการติดตามผลหลังจากมีการจัดโครงการการใช้ภูมิปราชญ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม

เพื่อสำรวจว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันหรือไม่ พื้นที่ในการติดตามข้อมูลบ้านกะชายน้อยหมู่15 โดยสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการ นายพิมพ์ จะรอนรัมย์ โดยปกติมีการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลรักษาตนเองและชาวบ้านที่เข้ามาให้ช่วยดูแลรักษาตามแผนโบราณที่อยู่แล้ว

จึงมีการนำความรู้ที่ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นการทำลูกประคบสมุนไพรจากสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งหาได้ไม่ยากในชุมชนมาใช้ประคบเพื่อลดอาการปวดและนวดผ่อนคลายตามวิธีและขั้นตอนที่ถูกต้องปลอดภัยตามที่ได้รับการอบรมจากวิทยากรแพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือได้นั้นมาเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนได้นำไปใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นด้วยตัวเองได้

   โดยตัวอย่างการนวดเพื่อบรรเทา อาการปวดหัวเบื้องต้นทำได้โดยการใช้นิ้วหัวแม่มือในการกดลงไปบริเวณหลังคอจนถึงข้อต่อกะโหลกโดยกดขึ้นการในการกดในแต่ละครั้งนับ 1 ถึง 10 แล้วก็ค่อยๆค่อยๆลอยแล้วกดขึ้นห้ามกดขึ้นแล้วกดสลับกันเด็ดขาดเพราะจะทำให้เลือดลมผิดปกติและหลังกดต้องค่อยๆคลายมือออกเพื่อให้เลือดค่อยๆคลายออก เพื่อที่ผู้ป่วยจะได้ไม่หน้ามืด สามารถใช้มืออีกข้างในการประคองหัวเอาไว้ได้ และทำสลับกันในแต่ละข้างจนอาการปวดเริ่มดีขึ้น

     จึงถือได้ว่าจากการดำเนินกิจกรรมจัดโครงการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรลูกประคบและการนวดเพื่อผ่อนคลายบรรเทาอาการปวดนี้นั้นประสบความสำเร็จเนื่องจากมีการนำไปถ่ายทอดและปฏิบัติใช้จริงให้คนใกล้ตัวและคนในชุมชนนำไปปฏิบัติใช้ได้ด้วยตนเองที่บ้าน

อื่นๆ

เมนู