ข้าพเจ้านางสาวพิลาวัลย์ ศิขินารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากข้อมูลที่ได้ลงพื้นที่พบว่า ชาวบ้านที่มีความสามารถทางด้านการทอผ้าไหม มีการดำเนินการผลิตและทอผ้าไหมเองเกือบทุกขั้นตอน และจำหน่ายได้จากกลุ่มลูกค้าบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ในปัจจุบันเนื่องด้วยสถานการณ์ covid-19 ทำให้ขาดรายได้จากการขายผ้าทอมือ ผ้าที่ทอก็จะเก็บไว้ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด

ผ้าไหมทอมือจากชุมชน

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้พบกับป้าอร ที่อาศัยอยู่บ้านนาล้อม หมู่ 13 ตำบลปราสาท  ซึ่งเป็นบุคคลมีความสามารถด้านการเย็บจักรมาตั้งแต่ต้น นอกจากเย็บเสื้อผ้าแล้ว ยังมีความสามารถด้านเย็บกระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าใส่เอกสาร ราคาอยู่ที่ประมาณ 299 บาท และแปรรูปจากเศษผ้าทอมือ นำมาทำเป็นยางมัดผม อยู่ที่ราคา 10 บาท ล้วนทำมาจากผ้าฝ้ายทอมือทั้งหมด การขายสินค้าของคุณป้าจะลงขายในเพจ facebook เพจขายสินค้าเป็นของตัวเอง และไปขายตามตลาดนัด ในส่วนของผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมมีชาวบ้านที่มีความรู้ ความสามารถในการเย็บ ปัก สามารถทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมได้อย่างสวยงาม แต่ยังขาดเรื่องการสนับสนุน ปัญหาที่พบในการทำมากที่สุดคือต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์มีราคาสูง หาซื้อได้ยาก

   ภาพลงพื้นที่สอบถามข้อมูล

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

ดังนั้น ข้าพเจ้าและทีมงานจึงหาวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ และจะมีการจัดอบรมการแปรผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอ ซึ่งจะมีการจัดโครงการให้ชาวบ้านกลุ่มเล็กที่มีความสามารถด้านการเย็บจักร เพื่อเป็นแนวทางในการทำผลิตภัณฑ์ และช่วยหารายได้เสริมให้ชาวบ้านได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู