ข้าพเจ้านางสาววันทิมา จำปาแดง ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

   เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ณ วัดบ้านปราสาท หมู่ที่ 1 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีการจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ภูมิปราชญ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมและผู้ป่วยเบาหวานความดัน ซึ่งทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้มีการสำรวจชุมชนพบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมมีโรคเรื้อรังร้อยละ 22.61 ดังนั้นทางทีมงานตำบลปราสาท จึงได้มีการจัดโครงการขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้และสาธิตการนวดเพื่อดูแลสุขภาพตนเองในเบื้องต้น ซึ่งทางทีมงานตำบลปราสาท ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในการนวดแผนไทยโบราณ และได้เชิญปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อมาสาธิตการนวดให้ถูกหลักและวิธี เพื่อที่จะได้รู้หลักการในการนวดอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย คนในชุมชนบ้านปราสาทต่างให้ความสนใจและตั้งใจอบรมเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ถ่ายทอดไปใช้อย่างถูกวิธี

   วันที่ 2 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุมะขามป้อม หมู่11 ทีมงานตำบลปราสาทก็ได้มีการจัดโครงการขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน เพื่อที่คนในชุมชนตำบลบ้านบุมะขามป้อมจะได้นำองค์ความรู้ต่างๆ ในการอบรมเพื่อจะได้นำไปต่อยอด และถ่ายทอดต่อชุมชน ชุมชนบ้านบุมะขามป้อม ต่างให้ความสนใจในการจัดอบรม ทั้งผู้ป่วยเบาหวานความดัน

   การนวดเพื่อสุขภาพจึงเป็นการมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพทั้งสุขภาพทางกายและจิตใจให้อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ทำให้มีการไหลเวียนของเลือดไปทั่วร่างกาย ยึดเส้นเอ็นที่ตึงให้หย่อนลง ทำให้กล้ามเนื้อที่ตึงเครียดจากอริยาบถในการทำงานประจำวันผ่อนคลายลง ทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพดีขึ้น รักษาความยืดหยุ่นของข้อต่อไม่ให้ติดขัด ทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายกาย สบายใจ ลดความเครียด และทำให้รู้สึกสดชื่นแจ่มใส กระฉับกระเฉง ดังนั้นการนวดจึงเหมือนยาอายุวัฒนะ ซึ่งทำให้สุขภาพสมบูรณ์ในทางตรง และเป็นผลให้อายุยืนยาวในทางอ้อม เนื่องจากปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเอง

   การใช้ภูมิปราชญ์ในการนวดหรือรักษาเพื่อสุขภาพ คือ การนวดชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง การอบ และประคบ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไป ซึ่งไม่ใช่เพื่อรักษาความเจ็บปวดเท่านั้น แต่ยังดีต่อสุขภาพ และสามารถรักษาโรค เพราะการนวดจะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ ใครที่มีโรคประจำตัวควรจะต้องงด หรือระมัดระวังให้มากในระหว่างการนวด เพราะการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต หรือการยืดดัดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนั้น อาจทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ

   การนวดกล้ามเนื้อขาและฝ่าเท้า เป็นการใช้ศาสตร์นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า เพื่อปรับสมดุลและฟื้นฟูร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยผ่อนคลาย และกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและต่อมน้ำเหลือง ให้ไหลเวียนได้ดีขึ้น อาการปวดศีรษะไมเกรน  มักจะปวดตุ้บๆตามจังหวะของชีพจร มักจะปวดบริเวณขมับข้างใดข้าง หรือ อาจมีอาการปวดสลับกันไป แต่มักจะปวดข้างเดิมอยู่ซ้ำ ๆ  และมักมีอาการปวดบริเวณเบ้าตาร่วมด้วย  ในผู้ป่วยบางรายอาจพบ อาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย ปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการปวด มักจะมาจาก ความเครียด แสงแดด อดนอน

การใช้ลูกประคบ

   ลูกประคบสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำ สมุนไพรหลายชนิดมาผ่านกระบวนการทำความสะอาดแล้วนำมา หั่นหรือสับให้เป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการ หากใช้สดให้ตำหรือบด พอแตก หากใช้แห้งให้อบหรือตากแดดให้แห้งแล้วบดหยาบ นำมา ห่อรวมกันด้วยผ้าให้ได้รูปทรงต่างๆ เช่น ทรงกลม รูปหมอน สำหรับนาบหรือกดประคบตามส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อทำให้ กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย ซึ่งมักใช้ควบคู่ กับการนวดแผนไทยโดยใช้ประคบหลังการนวด ตัวยาที่นิยมใช้ทำลูกประคบ ได้แก่ ไพล ขมิ้นชัน ตะไคร้ บ้าน ผิวมะกรูด ใบมะขาม ใบล้มปอย เกลือ การบูร ประโยชน์ช่วยรักษาและบรรเทาอาการปวดบวม เคล็ดขัดยอกฟกช้ำ อาการอักเสบของกล้ามเนื้อ และข้อต่อ กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต

   ผลติดตามหลังจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ภูมิปราชญ์ คนในชุมชนบ้านปราสาท และบ้านบุมะขามป้อม ต่างตอบรับเป็นเสียงเดียวกันว่า โครงการที่ทางทีมงานตำบลปราสาทได้จัดขึ้นนั้น ต่างเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะอาการเจ็บปวดเมื่อก่อนถ้านวดเองก็ยังไม่รู้หลักการวิธีการนวดที่ถูกต้อง อาจทำให้นวดผิดวิธีอาจส่งผลอาการการปวดยิ่งกว่าเดิม แต่เมื่อได้เข้าร่วมอบรมก็ได้รู้วิธีการนวดที่ถูกต้องและรวดเองได้โดยไม่ต้องกังวลใจ อีกทั้งยังได้ความรู้มากมาย จากท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทย อีกทั้งยังมีกลุ่มหมอชาวบ้านภูมิปราชญ์ได้มาให้ความรู้ในการนวดเพื่อรักษาสุขภาพ ดังนั้นภูมิปราชญ์ชาวบ้านจึงสำคัญอย่างยิ่ง เพราะท่านนั้นต่างมีความรู้มากมายในการรักษาสุขภาพในเบื้องต้น การจัดโครงการขึ้นในวันที่ 1-2 นั้นถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะชาวบ้านปราสาทและบ้านบุมะขามป้อม ได้นำความรู้ในการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และได้ถ่ายทอดความรู้ต่อไปในชุมชน และผู้ที่เข้าอบรมนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้มีการจัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นอีกเพราะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมาก

 

 

อื่นๆ

เมนู