ข้าพเจ้านางสาวมนพันทธ์ ดียิ่ง ตำแหนงเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ระดับบัณฑิตจบใหม่ และคณะทีมงานผู้ดำเนินงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและสัมภาษณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ทีมผู้ดำเนินงานได้รับข้อมูลการเลี้ยงไหมจากผู้ที่มีความรู้โดยเฉพาะ เริ่มจากขั้นตอนการเพาะตัวหลอกจะใช้เวลาให้มันฟักตัวเป็นเวลา 8-9 วันตัวหลอกนี้จะกลายสภาพเป็นตัวบี้ ลักษณะคล้ายผีเสื้อแล้วนำตัวผู้ไปไว้ด้วยกันเพื่อที่ให้ตัวผู้กับตัวเมียเกาะกันทิ้งงไว้สักพักใหญ่ๆก็แยกออกจากกันจากนั้นตัวบี้ก็จะมีการวางไข่ออกมา จากนั้นนำกระดาษมาวางรองไข่และหาภาชนะมาปิดไว้เพื่อรอให้มันฟักเป็นตัวหนอนใช้เวลา 8-9 วันในการฟัก ถ้าออกมาจะใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์จากนั้นก็จะนอนหนึ่งวันเต็ม ตัวหนอนอยู่จะมีการนอน ระยะด้วยกัน หลังจากนั้นอีก 7-8 วัน 

ตัวหนอนก็จะสุก ก็จะทำการเก็บใส่จอให้ตัวหนอนทำรังทิ้งไว้ คืนจากนั้นก็เก็บหนอนที่ทำรังเสร็จแล้วจะเรียกว่าหลอก ตัวหลอกที่สมบูรณ์แล้วจะนำมาสาวเพื่อให้ได้เป็นเส้นไหมจากธรรมชาติเพื่อนำมาทำเป็นผ้าทอเป็นผ้าไหมในขั้นตอนต่อไปได้

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ทางคณะทีมงานได้มีเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำบลปราสาทเพื่อประสานงานจัดโครงการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน  ศาลากลางหมู่บ้านบ้านบุ หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำความสะอาดจัดเตรียมความพร้อมพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการโดยได้มีการประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม

ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ได้มีการดำเนินจัดโครงการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน ศาลากลางหมู่บ้านบ้านบุหมู่ที่ 12 โดยมีจุดลงทะเบียนคัดกรองเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

และเพื่อเป็นการให้ความรู้ในการแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากเศษอาหารที่เหลือมาใช้เป็นปุ๋ยให้กับเกษตรกรโดยมีวิทยากรคอยให้ความรู้และดูแลทุกขั้นตอนการผสมปุ๋ยเป็นอย่างดีชาวบ้านเกษตรกรต่างก็ให้ความสนใจมีความร่วมมือเป็นอย่างดี หลังจากเสร็จสิ้นโครงการมีการติดตามผลจากการทำปุ๋ยหมักเพื่อให้มีการวิเคราะห์และวัดผลจากโครงการได้

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจและสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาด โควิด-19

เพื่อทราบทัศนคติที่มีต่อวัคซีนที่และผลข้างเคียงที่ได้รับรวมถึงความมั่นใจในประสิทธิภาพการป้องกันของวัคซีน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนคนทั่วไปได้

อื่นๆ

เมนู