ข้าพเจ้านางสาวสุภาพร พาลพล เจ้าหน้าดำเนินงาน ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าหน้าที่ดำเนินงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามแบบสำรวจ CBD และได้มุ่งประเด็นในการสำรวจในครั้งนี้ไปยังกลุ่มบุคคลที่ยังไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  ในการสำรวจครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ขอสัมภาษณ์นางสำรวน ยวงรัมย์ ชาวบ้านหมู่ที่ 9 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นางสำรวน ยวงรัมย์ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่ยังไม่เข้ารับวัคซีนว่า ตอนแรกตนยังไม่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนกับหน่วยงานไหนเลย เพราะจากที่ดูข่าวถึงผลข้างเคียงที่อาจทำให้พิการหรือเสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิดยี่ห้อ Sinovac  ทำให้เกิดความกลัวมากยิ่งขึ้น  แต่ตัวเองยังป้องกันตัวเองเบื้องต้น ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และเลี่ยงการไปพื้นที่ที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก  แต่ก็ใช่ว่าจะไม่ฉีด แต่แค่ไม่อยากฉีด Sinovac

ในอนาคตถ้ารัฐบาลนำวัคซีนที่ได้รับการรับรองในระดับสากลว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิดจริงๆมาฉีดให้ประชาชน ตนก็จะลงทะเบียนขอรับวัคซีนเป็นแน่นอน เพราะเชื่อการป้องกันแค่สวมหน้ากากยังไม่สามารถป้องกันโควิด-19ได้ดีเท่าวัคซีน นางสำรวจยังให้สัมภาษณ์ว่าต้องจ่ายเงินเองในการเข้ารัยวัคซีนทางเลือกตนก็จะไม่ฉีด เพราะครอบครัวตนมีสมาชิกหลายคนถ้าต้องจ่ายเองทุกคนก็คงมีเงินไม่มากพอที่จะจ่ายได้ ก็หวังว่ารัฐบาลจะนำมาฉีดให้ประชาชนฟรี แต่ขอไม่ฉีด Sinovac แล้วกัน

จากการสัมภาษณ์นางสำรวน ยวงรัมย์  และชาวบ้านคนอื่นๆ พบว่าชาวบ้านอยากจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอยู่ แต่แค่ไม่อยากฉีดวัคซีน  Sinovac ที่รัฐบาลนำมาฉีดให้ฟรีในตอนนี้ เพราะมีข่าวสารที่บอกถึงผลข้างเคียงที่อันตรายถึงชีวิต และในตอนนี้ยังมีข่าวออกมาว่ายังไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการป้องกันโควิด แม้ฉีดไปแล้วครบสองเข็ม ชาวบ้านยังรอที่จะฉีดวัคซีนยี่ห้ออื่น และป้องกันตัวเองเบื้องต้นไปก่อน และหวังว่าอีกไม่นานรัฐบาลจะนำวัคซีน อย่างเช่น ไฟเซอร์ โมเดลน่า มาฉีดให้ประชาชนฟรี และชาวบ้านจะเข้ารับการฉีดทันที

 

อื่นๆ

เมนู