ข้าพเจ้านางสาวอัจฉริยาภรณ์  แสงอ่อนตา  ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากการทำตลาดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งของคนในชุมชน  ข้าพเจ้าจึงได้รับมอบหมายให้เขียนบทความเกี่ยวกับการทำตลาดในชุมชนแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์

การทำการตลาดในชุมชนแบบออนไลน์ 

เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการค้าขายและบริการยุคใหม่ที่ต้องอาศัยแพลตฟอร์มอุปกรณ์พกพาที่เชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการค้าขายออนไลน์ โดยใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ช่วยเผยแพร่ข้อมูลแบรนด์ก่อนผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ

การทำการตลาดในชุมชนแบบออนไลน์ (Digital Marketing) ทําอะไรบ้าง

งานของนักการตลาดออนไลน์ ที่ใช้ช่องทางดิจิทัลเพื่อสื่อสารกับลูกค้า จะต้องคำนึงถึงปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า 5 อย่างต่อไปนี้

1. การเชื่อมต่อ (Connections) เปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารจากทางหน้าร้าน มาใช้ช่องทางดิจิทัล เช่น การทำวิดีโอไลฟ์เพื่อใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตสร้างการเชื่อมโยงกับลูกค้า

2. การปฏิสัมพันธ์ (Conversations) สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้สินค้าและบริการ โดยอาศัยเครื่องมือวิจัยแบบกลุ่ม (Focus Group) ขนาดใหญ่เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภค

3. การร่วมกันสร้าง (Co-Creation) แบ่งปันข้อมูลแนวคิดการทำการตลาดจากช่องทางต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงาน นักวิชาการ ผู้ประกอบการ เพื่อปรับปรุงเทคนิคการตลาดออนไลน์ให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการสูงสุดของผู้บริโภค

4. ทำ E-Commerces สร้างระบบตะกร้า หรือการสั่งซื้อบนหน้าเว็บไซต์ หรือวางสินค้าบนเว็บไซต์ที่รองรับการซื้อขายออนไลน์ผ่านช่องทางนั้น เช่น Amazon, Ebay, Lazada, Shopee เป็นต้น

5. สร้างชุมชน (Community) เชื่อมโยงแบรนด์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้ง Facebook และ Social Media อื่นๆ

ช่องทางทำการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

เมื่อการตลาดออนไลน์ หรือ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing) เป็นช่องทางอำนวยความสะดวกแก่องค์กรต่างๆ มากขึ้น แต่ก็ต้องเลือกช่องทางให้ถูก ปัจจุบันมี 6 ช่องทางที่ใช้ทำการตลาดออนไลน์แก่แบรนด์ได้ ดังนี้

1. เว็บไซต์ (Website)
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)
3. บล็อก (Blog)
4. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Service)
5. โปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Search)
6. วิดีโอออนไลน์ (Online VDO)

การทำการตลาดในชุมชนแบบออฟไลน์ 

การตลาดในชุมชนแบบออฟไลน์ (Offline Marketing) คือ วิธีการทำการตลาดแบบที่ไม่มีการใช้อินเตอร์เน็ต ข้อจำกัดของการตลาด Offlineคือต้องใช้ต้นทุนที่สูงหากต้องการให้ข้อมูลเข้าถึงผู้คนเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว  แต่การตลาด Offline มีความน่าเชื่อถือสูงกว่าการตลาด Online ดังนั้นการตลาด Offline ยังคงมีบทบาทสำคัญกับธุรกิจในปัจจุบัน

เครื่องมือและช่องทางการตลาดในชุมชนแบบออฟไลน์

อีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือเรื่องของวิธีทำการตลาดออฟไลน์ ซึ่งจะมาในรูปแบบของเครื่องมือและช่องทางต่างๆ

  1. การโฆษณา (Advertising) เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดที่นิยมกันมาก มีหลายหลากรูปแบบ เช่น โฆษณาผ่านทีวี  วิทยุ  นิตยสาร  ป้าย Bill Board โปสเตอร์ติดตามสถานีรถไฟฟ้า หรือโฆษณาติดข้างรถประจำทาง
  2. ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดผ่านช่องทางสื่อสารมวลชน เช่น ช่องข่าว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
  3. การส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นเครื่องในการทำการตลาดด้วยการจัดกิจกรรมให้ลูกค้าเข้าร่วมชิงของรางวัล เช่น การส่งข้อความเชิญชวนเข้าร่วมชิงของรางวัล หรือส่งชิ้นส่วนสินค้ามาเข้าร่วมชิงของรางวัลต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมักจะเป็นเทศกาลประจำทุกปี
  4. การจัดอีเวนท์ (Event Marketing) เป็นเครื่องในการทำการตลาดเชิงกิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างความสนิทและคุ้นเคย เช่น จัดกิจกรรมในตลาดนัด  จัดแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินที่เป็นที่นิยมเพื่อช่วยโปรโมทสินค้า เป็นต้น

เมื่อซื้อผลไม้จากตลาดผลไม้ตะพง จ.ระยอง - Pantip

 

อื่นๆ

เมนู