ข้าพเจ้านางสาววันทิมา จำปาแดง ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9:30 น ณบ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

    ข้าพเจ้าและทีมงานบ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีทีมงานทุกท่าน ได้ร่วมประชุมปรึกษาหาลือ กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบตำบล เกี่ยวกับการเขียนนำเสนอโครงการ โดยมีโครงการได้แก่ 1.โครงการผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก

2. โครงการพัฒนาลายผ้าไหมไทย

3. โครงการตลาดผักสินค้าและสวนครัวพืชไร่

 

    ข้าพเจ้าและทีมงานทุกท่าน ได้ช่วยกันเสนอความคิด ในการนำเสนอต่ออาจารย์ เพื่อที่จะได้โครงการที่ดีที่สุด มาพัฒนาตำบลและชุมชนต่อไป

    ข้าพเจ้าและทีมงานจึง ได้สรุปเขียนชื่อโครงการส่งให้อาจารย์ และรอการอนุมัติเพื่อจะได้นำโครงการที่ได้นั้นมาพัฒนา ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้ ช่วยยกระดับเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนชุมชน ของเราต่อไป

    ปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน นั้นอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่ทีมงานทุกท่าน ก็ทุ่มเทและเต็มที่ไม่ย่อท้อเพื่อที่ จะพัฒนาตำบลและชุมชนของเรา

   ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ทีมงานทุกท่าน ที่ทุ่มเทในการทำงานมุ่งมั่นจะพัฒนา ตำบลของเรา สอนให้ข้าพเจ้ารู้ถึงความสามัคคี ในการทำงานเป็นกลุ่ม ข้าพเจ้าจะนำความมุ่งมั่นทั้งหมดนี้ มาพัฒนาตำบลของเราต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู