ข้าพเจ้านางสาววันทิมา จำปาแดง ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

    เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ณบ้านกะชายน้อย หมู่ที่ 15 ไปสอบถามผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย จึงได้สอบถามถึงการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ว่ามีผลข้างเคียงอย่างไร มีอันตรายต่อร่างกายหรือไม่ จากคำตอบของชาวบ้านได้บอกเล่าว่า หลังจากฉีดวัคซีนมีอาการเหนื่อยล้า ปวดเมื่อยตามร่างกาย แต่ไม่ได้มีผลอันตรายอย่างใด ชาวบ้านบอกอีกว่าการไปฉีดวัคซีนไปด้วยความเต็มใจ เพราะมั่นใจในวัคซีนของรัฐบาลว่ามีประสิทธิภาพและตัวยาดีอย่างแน่นอน นอกจากนี้คนในชุมชนลงชื่อการเข้ารับวัคซีนมากมาย

   วันที่ 28 ทีมงานตำบลบ้านปราสาทได้มีการร่วมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโควิดทั้งใน ตลาด วัด สถานที่ชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนรู้ถึงการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ ร่วมไปถึงอยากให้คนในชุมชนมีภูมิคุ้มกัน โดยการร่วมใจไปฉีดวัคซีน โดยการลงทะเบียนผ่าน app หมอพร้อม เพื่อลงทะเบียนการเข้ารับวัคซีน เมื่อได้วันที่หมอนัดไปฉีดวัคซีนเราลงทะเบียนไว้ที่ไหนสามารถไปฉีดได้เลยที่นั่น ทั้งในจังหวัดหรือสนามช้างโรงพยาบาลอำเภอใกล้บ้าน

  และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ได้มีการร่วมการจัดประชุมโครงการของตำบลปราสาทโดยทีมงานแบ่งหน้าที่สอนคนมาร่วมประชุม เกี่ยวกับการทำเฟสชิว เจลแอลกอฮอล์ ด้วยตนเองเพื่อทำให้คนในชุมชนสามารถทำเองได้ และยังมีการสาธิตการสอนการล้างมือและการสวมหน้ากากอย่างปลอดภัย และนำไปต่อยอดทำขายสร้างอาชีพได้ในช่วงโควิด และทีมงานตำบลปราสาทได้ร่วมรณรงค์ทำความสะอาด ตำบลปราสาทร่วมกับเทศบาลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แล้วยังเป็นการสร้างความสามัคคีของหมู่คณะและชาวตำบลปราสาท

 

   เนื่องจากการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 ทำให้ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง ยิ่งด้วยสถานการณ์ตอนนี้บุรีรัมย์เกิดการติดโควิด แพร่หลายพื้นที่ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงอยากให้พี่น้องทุกท่านไปฉีดวัคซีน บางคนอาจไม่มั่นใจในการฉีดวัคซีน ข้าพเจ้าขอยืนยันอีกเสียงว่าวัคซีนนั้นเป็นวัคซีนที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน อย่างแน่นอนขอให้พี่น้องชาวตำบลปราสาทจงมั่นใจและส่วนมากกลุ่มคนที่ข้าพเจ้าได้ ไปสัมภาษณ์มานั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับการฉีดวัคซีน แต่ไม่ได้มีผลข้างเคียงแต่อย่างใด ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย คุณยายทุกท่านต่างบอกเสียงเดียวกัน ว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด และคุณยายทุกท่านยังบอกว่าจะไปรับการฉีดวัคซีนให้ครบทั้ง 2 เข็ม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายปลอดภัยจากโควิด

   ทั้งนี้ตำบลปราสาทของเรา หากวันไหนมีตลาดจะมีกลุ่ม อสม มาตั้งจุดคัดกรอง พร้อมลงรายชื่อพร้อมเบอร์โทรอย่างเคร่งครัด และมีเจลแอลกอฮอล์มาตั้งไว้ที่จุดคัดกรอง เพื่อให้ชาวบ้านมาเดินตลาด ได้ใช้ล้างมือก่อนเข้าไปเดินซื้อของ และทุกคนที่มาเดินตลาดจะสวมแมสกันทุกคน เพื่อป้องกันไม่ให้โควิดเกิดการแพร่ระบาดภายในชุมชน และในจังหวัด

   สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าอยากขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลปราสาททุกท่าน พร้อมใจกันลงชื่อเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไม่ให้ติดโควิด ข้าพเจ้าอยากขอให้ชาวตำบลปราสาททุกท่าน มั่นใจในวัคซีน การเข้ารับการฉีดวัคซีนไม่ได้น่ากลัว เพราะวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพ ไม่มีอันตราย ขอให้พี่น้องจงมั่นใจ และร่วมใจกันไปฉีดวัคซีน เพื่อให้เราห่างไกลจากการติดโควิด และลดการแพร่ระบาดให้กับชุมชนตำบล และจังหวัดบุรีรัมย์ของเรา

 

 

 

อื่นๆ

เมนู