ข้าพเจ้านางสาวสุภาพร พาลพล เจ้าหน้าดำเนินงาน ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ที่เข้ารับวัคซีน Covid-19 ณ บ้านกะชายใหญ่ หมู่ 9  ได้รับข้อมูลว่า ก่อนจะเข้ารับวัคซีน มี อสม.ประจำหมู่บ้านเดินเคาะประตูบ้านถามว่ามีความประสงค์จะเข้ารับวัควีนหรือไม่ ตอนเเรกก็รู้สึกกลัว แต่ก็ตัดสินใจเข้ารับวัคซีน เนื่องจากงานที่ทำมีการพบปะผู้คนจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและครอบครัวจึงตัดสินใจลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน หลังจากลงชื่อกับ อสม. ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็มีรายชื่อให้เข้ารับวัคซีนเข็มแรกที่โรงพยาบาลบ้านด่าน หลังจากฉีด มีอาการไข้ และเจ็บตรงแขนที่ฉีดเล็กน้อย หลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์จึงเข้าวัคซีนเข็มที่สอง หลังจากได้รับวัคซีนครบรู้สึกว่าตัวเองมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ทีมงานตำบลปราสาท ได้รวมกลุ่มเดินรณรงค์เชิญชวนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคCovid-19 เเละการเข้ารับวัคซีน ซึ่งได้เข้าไปรณรงค์ที่วัดสองแห่งในตำบลปราสาท และตลาดข้างเทศบาลตำบลประสาท โดยมีการแจกหน้ากากอนามัยและใบความรู้เกี่ยวกับ Covid-19 ให้แก่พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงประชาชนที่เข้ามาเดินซื้อของในตลาด

จากการลงพื้นที่ในตำบลปราสาทพบว่าในช่วงนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวประสบกับปัญหาโรคระบาดในวัว คือ โรคลัมปิสกิน  ซึ่งเป็นโรคที่เเมลงดูดเลือดเป็นพาหะแพร่เชื่อโรคนี้  วัวที่เป็นโรคนี้จะมีอาการเป็นตุ่มขึ้นตามตัว และถ้านานวันวันตุ่มนั้นจะแตกทำให้เกิดเป็นแผลสดได้ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีตัวยารักษา ถ้าวัวตัวใดเป็นโรคนี้ขึ้นมามีแต่การรักษาตามอาการเท่านั้น วิธีที่ป้องกันได้ในช่วงนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงว่วบอกว่า ทำได้แค่จำกัดแมลงดูดเลือดเท่านั้น โดยการฉีดยาทำความสะอาดคอกและยาป้องกันแมลง ในตำบลปราสาทมีวัวที่ตายจากโรคลัมปิสกินแล้วเป็นจำนวนไม่น้อย และเจ้าของวัวที่ตายก็รอรับการเยียวยาจากภาครัฐอยู่ ทำให้ตอนนรี้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากการระบาดของโรคลัมปิสกิน

 

 

อื่นๆ

เมนู