ข้าพเจ้า นางสาวกนกวรรณ ทองเชิด ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้าง ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน โอกาสที่จะป่วยเป็นโรคน้อยลง การระบาดก็จะลดลงด้วย และลดการเสียชีวิต เป็นการป้องกันการป่วยหนัก ลดอัตราการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานๆ ทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาทจึงลงพื้นที่เก็บข้อมูลทัศนคติของประชาชนที่ได้รับวัคซีนและไม่ต้องการรับวัคซีน

จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว อาการหลังการฉีด คือมีไข้ หนาวสั่น 2 วันหลังจากฉีด หลังจากนั้นไม่มีอาการ ผู้ให้สัมภาษณ์ตัดสินใจฉีดวัคซีน เพราะว่าจะเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ตัวเองและเชื่อมั่นในวัคซีน จึงได้เชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมาฉีดวัคซีนเยอะๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยกัน  นอกจากนี้ได้สัมภาษณ์ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมีทั้งผู้ที่ประสงค์รับวัคซีนและผู้ที่รอวัคซีนทางเลือก โดยผู้ที่ประสงค์ไม่รับวัคซีน จะเป็นผู้สูงอายุที่ยังขาดความเชื่อมั่นในวัคซีน เนื่องจากฟังจากข่าวทางโทรทัศน์ วิทยุ ว่าจะมีอาการข้างเคียงและอาจเกิดอาการรุนแรงจนเสียชีวิต ทำให้เกิดการประสงค์ไม่รับวัคซีน ส่วนผู้ที่ยังรอวัคซีนทางเลือก เพราะเชื่อในประสิทธิภาพของวัคซีนทางเลือกที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและมีประสิทธิภาพในการป้องกัน จึงยอมเสียเงินเพื่อจ่ายในวัคซีนทางเลือก ดังนั้นทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาทจึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการรับวัคซีนโควิด 1) ประสิทธิภาพของวัคซีน สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมาก 2) ประสิทธิผลของวัคซีนสามารถป้องกันการเกิดอาการและลดความรุนแรงของโรคและลดอันตรายได้ 3) ลดอัตราการตายที่เกิดจากเชื้อไวรัสโควิก-19 4) เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสังคม จนสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดหากฉีดในประชากรทั้งหมด 60-70%  5) ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะสังคมจะค่อย ๆ คืนสู่ภาวะปกติในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการศึกษา (ที่มา : โรงพยาบาลเวชธานี)

อุปสรรคในการลงพื้นที่ เนื่องจากในพื้นที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ลงพื้นที่ได้ไม่มากและมีมาตรการที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข

อื่นๆ

เมนู