ข้าพเจ้านายเบญจรงค์  แต้มสี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในเขตตำบลปราสาทมีฝนตกบ่อยและเริ่มเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการ แต่เนื่องจากปีนี้ฝนค่อนข้างมาเร็วกว่าปีก่อน ชาวนาจึงเริ่มเพาะปลูกข้าวเร็วขึ้น ซึ่งส่วนมากชาวตำบลปราสาทจะทำนาหว่านเป็นส่วนใหญ่ โดยเริ่มจากการไถ่กลบตอซังข้าว แล้วทิ้งระยะห่างสักพัก หลังจากนั้นจึงหว่านข้าว ชาวนาใช้รถไถ่ในการทุ่นแรงและบางคนได้ใช้เครื่องพ่นข้าวแทนการใช้คนหว่านข้าวเพื่อเป็นการประหยัดเวลา

เมือวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทางทีมงานได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงการสำรวจ CBD และ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีการประชุมแบ่งงานหัวข้อเขียนโครงการ โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เขียนโครงการในหัวข้อ การให้คำปรึกษาในพืีนที่เพื่อยกระดับสินค้า OTOP และยกระดับอาชีพอื่นๆ โดยการประชุมทั้งสองครั้งเป็นการประชุมแบบออนไลน์

 

อื่นๆ

เมนู