ข้าพเจ้า นางสาวกนกวรรณ ทองเชิด ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ในวันที่ 1-9 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ 8 บ้านตลาด หมู่ 9 บ้านกะชายใหญ่ หมู่ 15 บ้านกะชายน้อย และ หมู่ 18 บ้านกะชายสามัคคี ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โดยทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากที่เก็บเดือนที่แล้ว ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้า ทีมงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ประชุมทีมงานและแบ่งงานกัน

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปขออนุญาตผู้นำหมู่บ้านก่อนการสำรวจและสอบถามข้อมูลของชุมชน พบว่าความเป็นอยู่ของคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ และมีอาชีพเสริม คือ เลี้ยงวัว ทอผ้าไหม แต่รายได้ของแต่ละครัวเรือนก็ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทำให้เกิดหนี้สินมากขึ้น ปัญหาของชุมชนที่พบ คือ ปัญหาความเสียงดังตอนกลางคืน ทำให้เกิดความรำคาญแก่คนในชุมชน ส่วนความรู้เรื่องโควิดประชาชนส่วนใหญ่พอทราบอาการเบื้องต้น โดยได้ความรู้จากการดูทีวี ฟังวิทยุและคำแนะนำจาก อสม.

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้านและประชาชนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ในครั้งนี้

             รูปภาพประกอบการลงพื้นที่

                                  

   

                        

 

 

 

อื่นๆ

เมนู