ข้าพเจ้า นางสาวกนกวรรณ ทองเชิด ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ พบว่าในช่วงเดือนเมษายนชาวบ้านกะชาย ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มีการสืบสานประเพณีขนทรายเข้าวัดและสรงน้ำพระ

ประเพณีการขนทรายเข้าวัดนับเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์โดยประวัติความเป็นมานั้นมีความสัมพันธ์กับศาสนาซึ่งก็คือวัดเป็นสถานที่ ต้องเข้าออกเพื่อปฏิบัติศาสนกิจหรือทำบุญกันอยู่เสมอ โดยเชื่อว่าจะมีทรายที่เป็นทรัพย์สมบัติของวัดที่ติดตัวไปเมื่อเดินทางออกจากวัด เนื่องจากในสมัยก่อนการเข้าวัดต้องถอดรองเท้าก่อนจึงมีโอกาสที่ทรายเม็ดเล็ก ๆ จะติดเท้าออกไป โดยที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัว ดังนั้น จึงได้มีประเพณีในการนำทรายที่เรานำออกไปโดยไม่รู้ตัวกลับมาคืน เปรียบเป็นการสร้างแนวคิดในการปฏิบัติเรื่องผิดที่ไม่รู้ตัวแต่สร้างให้มีสำนึกและต้องแก้ไข เพื่อช่วยสร้างจิตสำนึกที่เป็นกรอบปฏิบัติทางสังคมร่วมกัน

 

ประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โดยการสรงน้ำพระจะมี 2 แบบ คือสรงน้ำพระภิกษุการใช้ขันตักรดที่ตัวท่าน หรือที่ฝ่ามือก็ได้และสรงน้ำพระพุทธรูปจะใช้น้ำอบ น้ำหอม หรือน้ำที่ผสมด้วยน้ำอบ น้ำหอมประพรมที่องค์พระ ส่วนการรดน้ำผู้ใหญ่หรือการรดน้ำขอพร เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ของครอบครัว หรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ การรดน้ำผู้ใหญ่อาจจะรดน้ำทั้งตัวหรือรดเฉพาะที่ฝ่ามือก็ได้

นอกจากนี้ยังมีงานบวชภาคฤดูร้อนที่จะจัดช่วงวันสงกรานต์ โดยจะมีการแห่นาครอบหมู่บ้านโดยใช้ช้างหรือรถในการแห่ จากนั้นจะนำนาคไปอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากในปีนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ไม่มีการแห่นาครอบหมู่บ้าน

อื่นๆ

เมนู